Психологія

Вартість навчання
230 грн.
Заявка на навчання

Введення в курс:

 • Знайомство з цілями та задачами курсу;
 • Вправи, направлені на зняття напруги, створення робочого настрою.

Психологія особистості. Вікова психологія:

 • Психологічна структура особистості.
 • Темперамент – біологічний фундамент особистості.
 • Конституційні та клінічні типології.
 • Особливості психології осіб «елегантного» віку.
 • Сумісність людей та типологія.
 • Характер. Акцентуації характеру. Неврози. Психопатії.
 • Психосоціотипи.
 • Сенсорна типологія особистості: візуальний, аудиальний, кінестетичний, синтетичний типи.
 • Психогеометрична типологія.

Соціально-психологічні феномени в групі:

 • Бар’єри спілкування та мотиви поведінки.
 • «Я» та «інші». Форми контакту та впливу.
 • Засоби та методи психологічної дії.
 • Групи та колективи. Міжособистісні відносини у групі.
 • Лідер та стилі керівництва.
 • Психологічні вимоги до менеджера та реалізації управлінських функцій.

Психодіагностика (з практикумом):

 • Діагностика пізнавальних процесів (сприйняття, уваги, пам’яті, уяви, мислення).
 • Діагностика особистості (вивчення темпераменту, визначення соціотипів, виявлення домінуючого життєвого інстинкту).
 • Діагностика особистісних особливостей (акцентуація характеру, самооцінка, мотивація досягнення результату/уникнення невдачі, самооцінка психічних станів, сумісність характерів та ін.).
 • Проективні тести (тест Люшера, «Неіснуюча тварина», «Автопортрет», «Будинок. Дерево. Людина», тест Розенцвейга).
 • Складання психологічного портрету особистості.

Психотехніки управління емоційними станами:

 • Навчання способам управління стресом.
 • Гнів та агресивна поведінка.
 • Принципи та прийоми саморегуляції особистості: інтегративний підхід.
 • Психологія переживання: способи роботи.

Психотехнології ефективної поведінки в курсі практичної психології :

 • Психологія впливу.
 • Захист від психологічного тиску.
 • Ефективна поведінка у конфлікті.
 • Тренінг асертивності.
 • Тренінг особистісного росту.

Основи самоорганізації особистості:

 • Цілі, завдання, методи та прийоми самостійної роботи над собою, самовиховання волі, характеру, пам’яті та уваги.

Самооцінка та рівень домагання:

 • Я-концепція, піраміда рівнів домагання (Маслоу), види самооцінки. 

Незалежність:

 • Основні поняття: навіюваність, конформність, незалежність, колективізм, колективістське самовизначення.

Навіюваність:

 • Основні поняття навіюваності, дія релігійних сект, гіпноз, жадання дива, установки.

Функції сім‘ї :

 • Мотиви створення сім‘ї. Специфічні та неспецифічні функції сім‘ї.

Сімейна система:

 • Структура сім‘ї, класифікації, основні риси сім‘ї, порушення структури сім‘ї, дисфункціональна структура.

Динаміка сім‘ї:

 • Стадії розвитку сім‘ї, перехідні періоди, моделі розвитку сім‘ї навколо дитини, особливості української сім‘ї.

Сімейні ролі: 

 • Поняття сімейної ролі. Конвенціонні та міжособистісні ролі. Типи розподілу сімейних ролей. Структура сімейних підсистем.

Якості сім‘янина: 

 • Любов до оточуючих людей, направленість на іншу людину, здатність
 • до шлюбу. Адекватні шлюбно-сімейні уявлення.

Сімейні правила: 

 • Правила, задані соціумом та культурою. Унікальні сімейні правила. Сімейні міфи.

Порушення функціонування сімейної системи: 

 • Фактори та стресори, ускладнення відносин: порушення уявлень про сім‘ю та її членів, порушення міжособистісної комунікації, порушення механізмів інтеграції, структурно-ролевого аспекту життєдіяльності сім‘ї.

Дитячо-батьківські відносини: 

 • Види відносин: співробітництво, паритет, змагання, конкуренція, антагонізм.
 • Стилі сімейних відносин: потурання, авторитаризм, демократія. Смислова направленість відносин. Відповідальність.
 • Я – бабуся (дідусь). Допомога дітям у вихованні онуків.

Сімейний Кодекс: 

 • Розгляд основних положень Сімейного Кодексу.

Стрес та депресія: 

 • Сутність стресу. Поведінка у стресових ситуаціях. Типи реакцій на стрес. Психогігієна та самодопомога в ситуації стресу.
 • Депресія, її причини та ознаки. Самодопомога при депресії. Допомога спеціаліста при депресивних станах.

Автор курсу

 

Алла Капацина

Консультант з бізнес-психології, психолог, бізнес-тренер з 10-річним досвідом. Досконало володіє тренінговими, діагностичними та оціночними методиками. Клієнти: співробітники банку «Мрія», українського представництва компанії «Адідас», об‘єднання «Познякижилбуд», журнал «Тест-драйв», боулінг-клуб «Махаон» та ін.

 

 

Ви отримаєте

Досвід колег,
нові бізнес-контакти

Навчальні матеріали

Документ
про закінчення курсів

Електронні матеріали

Оголошується набір на навчальні програми та курси

Залишились питання?

Телефонуйте!

(044) 453-20-89

(044) 455-57-12 (внутр. 265)

(095) 581-71-62 (10:00-20:00)

 

Надсилайте запитання:
dpk2@krok.edu.ua

або напишіть на сторiнцi

зворотнього зв’язку