Головний бухгалтер

Вартість навчання
4 100 грн.
Заявка на навчання

Мета:

 • Формування теоретичних знань і практичних навичок з бухгалтерського обліку господарських засобів і їх джерел, господарських операцій підприємства, формування фінансових результатів діяльності та підвищення ефективності діяльності підприємства.
 • Формування теоретичних знань і практичних навичок з бухгалтерського обліку господарських засобів і їх джерел, господарських операцій підприємства, формування фінансових результатів діяльності та підвищення ефективності діяльності підприємства.
  формування практичних навичок застосування програмного продукту «1С: Підприємство 8.2.» для автоматизації бухгалтерського, податкового та управлінського обліку організації та програми M.E.Doc.
 • Формування практичних навичок застосування програмного продукту «1С: Підприємство 8.2.» для автоматизації бухгалтерського, податкового та управлінського обліку організації та програми M.E.Doc.
  придбання знань про сутність податків і оподаткування, їх місця і ролі в системі економічних важелів розвитку ринкової економіки, взаємозв'язку оподаткування з іншими аспектами економічної політики.

Цільова аудиторія: 

 • бухгалтери, бажаючі вдосконалити свої навички, помічники бухгалтерів, банкірів;
 • студенти та випускники економічних факультетів;
 • керівники і топ-менеджери, яким за специфікою діяльності необхідне розуміння сутності бухгалтерського обліку;
 • слухачі, які починають освоювати бухгалтерську справу, а також фахівці-практики в області бухгалтерії, фінансів, менеджменту

Програма:

Модуль 1. Бухгалтерський облік:

Тема 1. Основні теоретичні поняття бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку. Господарські операції.
Тема 2. Бухгалтерський баланс. Рахунки і подвійний запис. Узагальнення даних бухгалтерського обліку.
Тема 3. Основні показники господарської діяльності підприємства. План рахунків бухгалтерського обліку.
Тема 4. Документація та інвентаризація.
Тема 5. Облікові регістри і їх роль в бухгалтерському обліку. Поняття про форми бухгалтерського обліку.
Тема 6. Облік грошових коштів та їх еквівалентів.
Тема 7. Розрахунки з постачальниками і замовниками, з підзвітними особами, з дебіторами і кредиторами.
Тема 8. Облік праці та її оплати, соціальні виплати, розрахунки за відпустками і лікарняними листами.
Тема 9. Облік запасів діяльності.
Тема 10. Облік необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій).
Тема 11. Облік витрат виробничої діяльності та реалізації продукції.
Тема 12. Особливості обліку комерційної діяльності.
Тема 13. Облік доходів і фінансових результатів, їх розподілу і використання.
Тема 14. Узагальнення даних фінансового обліку і фінансова (бухгалтерська) звітність.

Модуль 2. Податковий облік:

Тема 1. Адміністрування податків і зборів.
Тема 2. Податок на прибуток підприємств.
Тема 3. Податок на доходи фізичних осіб.
Тема 4. Податок на додану вартість.
Тема 5. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.
Тема 6. Екологічний податок.
Тема 7. Податок на нерухоме майно.
Тема 8. Плата за землю.
Тема 9. Збір за спеціальне використання води.
Тема 10. Єдиний соціальний внесок.
Тема 11. Спрощена система оподаткування.
Тема 12. Формування податкової звітності.

Модуль 3. : Бухгалтерія + M.E.Doc:

Тема 1. Загальні принципи роботи програми 1С: Бухгалтерія.
Тема 2. Облік запасів: Принципи і нормативно-довідкова інформація.
Тема 3. Облік запасів: Надходження ТМЦ, оптова торгівля.
Тема 4. Облік запасів: Складські операції і операції повернення.
Тема 5. Облік взаєморозрахунків з контрагентами.
Тема 6. Облік рухів грошових коштів.
Тема 7. Операції з іноземною валютою.
Тема 8. Облік розрахунків з підзвітними особами.
Тема 9. Оперативний податковий облік.
Тема 10. Опциональниє господарські операції: бланки суворої звітності, поворотна тара, торгівля за договорами комісії, роздріб.
Тема 11. Кадровий облік і розрахунок заробітної плати.
Тема 12. Облік необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів.
Тема 13. Облік витрат і доходів.
Тема 14. Облік виробничої діяльності.
Тема 15. Підсумковий регламент закриття періоду.
Тема 16. Формування фінансової та податкової звітності. M.E.Doc

Кількість годин: 96 навчальних годин

Графік навчання

 

Пн
19:00 — 21:30
Перерва: 10 хв.
Чт
19:00 — 21:30
Перерва: 10 хв.

 

 

 

Ви отримаєте

Досвід колег,
нові бізнес-контакти

Навчальні матеріали

Документ
про закінчення курсів

Електронні матеріали

Оголошується набір на курси

* Дата початку занять може бути перенесена в залежності від комплектації груп. Про початок занять ми обов'язково попередимо по телефону.
 

Підписатися на розсилку

Залишились питання?

Телефонуйте!

(044) 453-20-89

(044) 455-57-12 (внутр. 265)

(095) 581-71-62 (10:00-20:00)

 

Надсилайте запитання:
dpk2@krok.edu.ua

або напишіть на сторiнцi

зворотнього зв’язку