Магістерська програма «Адміністративний менеджмент»

 

Спеціалізація «PR - менеджмент»

1. Кваліфікація 1475.4  менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; 

2. Класифікація 1475.4 менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю.

Ми прагнемо втілити в життя ідею сучасного управлінця, здатного керувати організацією та її зв’язками у зовнішньому середовищі. Адміністрування - це координація дій персоналу з урахуванням регламенту і мотивації. Адміністративний менеджмент базується на системних знаннях управлінських процесів та ефективному лідерстві. PR – технології дозволяють успішно позиціонувати організацію у зовнішньому середовищі, сприяти її конкурентоспроможності.

Місія програми: 

Підготовка інноваторів-управлінців, які мають нестандартне мислення, необхідні знання та практичні навички для впровадження адміністративного та PR-менеджменту в реальних життєвих умовах з урахуванням законодавчої бази України..

Переваги програми:

Програма створена для тих, кому необхідні фундаментальні знання для ведення адміністративної та управлінської діяльності з використанням PR - технологій. Надана база компетенцій спрямована на розвиток практичних організаторських здібностей і якостей в адміністративно-управлінській, організаційно-розпорядчій, організаційно-експертній, організаційно-проектній та креативній PR - діяльності.Вимоги до вступників:

  1. Попередній рівень освіти: повна (магістр, спеціаліст) або базова (бакалавр) вища освіта
  2. Стаж роботи для спеціаліста (магістра) не менше 2 роки, а для бакалавра щонайменше 3 роки
  3. Конкурсний відбір

Випускники програми отримують диплом магістра встановленого зразка з присвоєнням двох кваліфікацій: «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» та «Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю»..

Випускники нашої програми можуть не лише здійснювати ефективну управлінську діяльність всередині організації, а й створювати її позитивний імідж в суспільстві, формувати потрібні інформаційно-комунікативні зв’язки.

Основні знання наших випускників:

  • концептуальні засади адміністративного менеджменту;
  • місце корпоративної соціальної відповідальності в системі управління організацією;
  • володіння базовими PR – технологіями.

Основні вміння наших випускників:

  • вміння вести переговори, проводити рекламні кампанії, формувати бренд-організації;
  • навички з адміністрування діяльності персоналу і організації в цілому;
  • вміння управляти персоналом на всіх етапах його розвитку в організації, робота з ”внутрішньою” громадськістю;
  • аналіз нефінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю організації і розробка заходів щодо їх попередження, зниження або перерозподілу.

Перелік основних модулів програми: PR – технології, креатив в маркетингових комунікаціях, копірайтинг, маркетингові комунікації, створення та управління брендами, адміністративний менеджмент, менеджмент персоналу, адміністративне право, інноваційний-менеджмент, соціально-відповідальний маркетинг, персональна ефективність керівника, організаційна культура, управління змінами.

Наші студенти проходять практику на підприємствах, у сфері адміністрування та технологій, а також практикуми з ключових тем адміністративного PR – менеджменту..

Петрова Ірина Леонідівна

Керівник магістерської програми
Доктор економічних наук, професор
Завідувач випускової кафедри менеджменту та маркетингу

Тел.: 455-69-79 (дод.: 234)

E-mail: petrova[at]krok.edu.ua

для відправки листа замініть
"[at]" на символ "@".