Адміністративний менеджмент : Післядипломна освіта | Університет КРОК

Магістерська програма «Адміністративний менеджмент»

 

Спеціалізація «Корпоративна соціальна відповідальність»

1. Кваліфікація 1475.4  менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; 

2. Кваліфікація 1496  менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності.

Ми прагнемо втілити в життя ідею соціально відповідального управлінця. Адміністрування - це організація дій персоналу та процесу в цілому з урахуванням регламенту і мотивації. Адміністративний менеджмент базується на ієрархії, чітких розмежуваннях і розподілі повноважень.

Форми навчання:

денна

заочна (модульна)

Термін навчання:

1 рік 6 міс

Вартість навчання:

12 100 грн/семестр

Графік основних занять:

вівторок 18.55-21.25
четвер 18.55-21.25
субота 9.00-15.00

за графіком: три дні на місяць (п'ятниця, субота, неділя) або щосуботи

Початок занять:

жовтень

листопад

Місія програми: 

Підготовка інноваторів-управлінців, які володіють нестандартним мисленням, необхідними знаннями та практичними навичками для впровадження та ведення адміністративного менеджменту в реальних життєвих умовах з урахуванням законодавчої бази України.

Переваги програми:

Програма створена для тих, кому необхідні фундаментальні знання для ведення адміністративної та управлінської діяльності. Надана база знань спрямована на розвиток практичних організаторських здібностей і якостей в адміністративно-управлінській, організаційно-розпорядчій, організаційно-експертній та організаційно-проектній діяльності.

Вимоги до вступників:

 1. Попередній рівень освіти: повна (магістр, спеціаліст) або базова (бакалавр) вища освіта
 2. Стаж роботи для спеціаліста (магістра) не менше 2 роки, а для бакалавра щонайменше 3 роки
 3. Конкурсний відбір

Випускники програми отримують диплом магістра встановленого зразка з присвоєнням двох кваліфікацій: «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» та «Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності».

Наша програма реалізується спільно з Центром «Розвитку корпоративної соціальної відповідальності». Випускники нашої програми підвищують свій професійний рівень і, що важливо, отримують необхідні знання для виконання функцій менеджера з корпоративної соціальної відповідальності

Основні знання наших випускників:

 • концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності;
 • принципи Глобального договору ООН;
 • місце корпоративної соціальної відповідальності в системі управління організацією;
 • принципи чесної конкуренції, етичної поведінки компаній щодо партнерів і соціально відповідального маркетингу та ін.

Основні вміння наших випускників:

 • ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з позиції концепції корпоративної соціальної відповідальності;
 • застосування на практиці основних принципів ділової етики;
 • розробка етичних кодексів організацій;
 • розробка та впровадження соціального аудиту, оцінка ступеню корпоративної соціальної відповідальності;
 • аналіз нефінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю організації і розробка заходів щодо їх попередження, зниження або перерозподілу.

Перелік основних модулів програми: корпоративна соціальна відповідальність, нефінансова звітність та аудит з соціальної відповідальності, соціально-відповідальний маркетинг і система комунікацій з КСВ, адміністративний менеджмент, менеджмент персоналу, адміністративне право, психологія управління, організаційна поведінка, методи прийняття управлінських рішень, стратегічне управління, конфліктологія, системний аналіз, інформаційні системи і технології в адміністративному менеджменті, основи управлінського консультування, корпоративне управління.

Наші студенти проходять практику на підприємствах, які приєдналися до Глобальної мережі з корпоративної соціальної відповідальності, а також практикум з ділового спілкування і листування.

Петрова Ірина Леонідівна

Керівник магістерської програми
Доктор економічних наук, професор
Завідувач випускової кафедри менеджменту та маркетингу

Тел.: 455-69-79 (дод.: 139)

E-mail: petrova[at]krok.edu.ua

для відправки листа замініть
"[at]" на символ "@".

Корисно знати