Магістерська програма «Якість, стандартизація та сертифікація»

Отримавши диплом за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікація", Ви станете затребуваним фахівцем, який вміє вирішувати проблеми підвищення якості продукції, забезпечувати створення, підготовку до сертифікації та розвиток систем управління якістю на підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Місія програми:

Підготовка керівників та фахівців з якості, стандартизації та сертифікації європейського рівня у сфері стандартизації, сертифікації та якості з метою забезпечення випуску конкурентоспроможних товарів і послуг на світовий ринок. Випускники спеціальності забезпечують розвиток інноваційних проектів, пов'язаних з даним напрямком.

Переваги програми: 

 • Перша в Україні сертифікована міжнародна програма (У 2003 році органом сертифікації "Український Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (УкрЦСМ) вперше проведено сертифікацію магістерської програми);
 • Зміст програми є аналогічним до змісту європейських програм;
 • Розвиток управлінських якостей є домінуючим у програмі.

Вимоги до вступників:

 1. Попередній рівень освіти: повна (магістр, спеціаліст) або базова (бакалавр) вища освіта
 2. Стаж роботи для спеціаліста (магістра) не менше 2 роки, а для бакалавра щонайменше 3 роки
 3. Конкурсний відбір

Основні знання та вміння наших випускників:

 • стандартизація нових видів продукції;
 • сертифікація процесів, продукції та послуг;
 • ведення технічної документації;
 • здійснення внутрішніх аудитів;
 • усунення причин виявленої невідповідності;
 • атестація персоналу. 

Заочна (дистанційна) форма навчання передбачає використання комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів зі студентами на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі.

Переваги дистанційного навчання:

 • вільний графік навчання;
 • незалежність від місця перебування;
 • самостійне визначення темпу навчання;
 • економія часу та грошей на дорогу до вузу.

Перелік дисциплін:

 • стандартизація, сертифікація та випробування продукції;
 • загальне управління якістю (TQM);
 • менеджмент якості;
 • міжнародні стандарти управління якістю ISO 9000 та екологічного управління ISO 14000; інші сучасні міжнародні стандарти та системи управління;
 • статистичні методи управління якістю;
 • європейські та міжнародні стандарти в галузі оцінки відповідності;
 • європейське законодавство з технічного регулювання;
 • міжнародне співробітництво в галузі стандартизації, сертифікації та якості;
 • організація інноваційної діяльності;
 • управління проектами;
 • інформаційні технології в сфері якості, стандартизації, сертифікації.

Випускники програми отримують диплом магістра встановленого зразка про вищу освіту з присвоєнням кваліфікації "Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості". Код спеціальності: 8.18010010.

Віткін Леонід Михайлович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Керівник магістерської програми

Телефон: (044)450-71-39; 455-69-79 (вн. 234)
E-mail: vlm[at]me.gov.ua

для відправки листа замініть
"[at]" на символ "@".