Магістерська програма «Управління інноваційною діяльністю»

Інноваційність — це найважливіша цінність і головна запорука конкурентоспроможності, а управління інноваційною діяльністю є невід'ємною частиною управління підприємством в цілому. Ви можете подати заявку на навчання у 2017 році. Подати заявку на навчання

 

Магістерська програма «Управління інноваційною діяльністю» - для тих, хто прагне постійно розвиватися, для тих, хто любить ризик і тверезий розрахунок, для тих, хто бажає отримувати нестримне задоволення від втілення у життя яскравих проектів та спостерігати за стрімким розвитком свого підприємства.

Місія нашої програми:

Підготовка фахівців-ПРОФЕСІОНАЛІВ в галузі інноваційної діяльності, які володіють креативним мисленням, компетентні в питаннях системного аналізу і фінансової оцінки підприємства, можуть прогнозувати та оцінювати інноваційні ризики.

Ми даємо серйозну базу знань для успішного здійснення інноваційного менеджменту в різних сферах діяльності.

Випускники програми отримують диплом магістра встановленого зразка за спеціальністю з присвоєнням кваліфікації "Професіонал з інноваційної діяльності".

Переваги програми:

 • Орієнтація на активну діяльність випускників у сфері інновацій;
 • Формування компетенцій в управлінні інноваційним розвитком підприємства;
 • Набуття навичок впровадження інновацій відповідно до міжнародних стандартів.

Особливості програми:

 • формування професійних знань та компетенцій в управлінні інноваційною діяльністю та інноваційним розвитком підприємства;
 • вивчення процесу створення і просування нового продукту на ринок із застосуванням новітніх інформаційних технологій в управлінні інноваційною діяльністю;
 • ведення інноваційної діяльності з урахуванням охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності, атестацією та сертифікацією нової продукції відповідно до міжнародних стандартів серії ISO-9000;
 • отримання знань з розробки та вибору інноваційної стратегії для підприємства;
 • набуття практичних навичок з управління різними типами інновацій;
 • оволодіння знаннями з інноваційних ризиків, розрахунок та оцінка інвестицій. Створення плану реалізації проектів та втілення їх у життя.

Вимоги до вступників:

 1. Попередній рівень освіти: повна (магістр, спеціаліст) або базова (бакалавр) вища освіта
 2. Конкурсний відбір

Заочна (дистанційна) форма навчання передбачає використання комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів зі студентами на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі.

Переваги дистанційного навчання:

 • вільний графік навчання;
 • незалежність від місця перебування;
 • самостійне визначення темпу навчання;
 • економія часу та грошей на дорогу до вузу.

Наші випускники можуть:

 • розробляти інноваційні стратегії, концепцію інноваційних проектів та визначати напрямки розвитку організації з метою забезпечення її конкурентоспроможності;
 • планувати, прогнозувати та контролювати всі етапи інвестиційних проектів;
 • шукати та вивчати стратегічних партнерів та інвесторів, проводити маркетингові дослідження інновацій, і також просувати нові технології на ринку;
 • здійснювати консультаційні послуги в галузі менеджменту інновацій;
 • організовувати венчурний бізнес та налагоджувати післяпродажний сервіс нового продукту;
 • оцінювати вартість об'єктів інтелектуальної власності та організовувати її захист;
 • прогнозувати попит, розширювати ринки збуту продукції та контролювати якість виконання всіх бізнес-процесів;
 • вивчати конкурентів та конкурентоспроможність в цілому;
 • створювати креативні команди для роботи над інноваційними проектами, розробляти системи мотивації та проводити навчання персоналу;
 • вести наукову та просвітницьку діяльність.

Перелік дисциплін для вивчення:

 • економіка інноваційного підприємства;
 • системний аналіз і прийняття інноваційних рішень;
 • інноваційний менеджмент;
 • креативний менеджмент;
 • інтелектуальна власність;
 • трансфер технологій;
 • маркетинг інновацій;
 • стратегічне управління інноваційним розвитком;
 • інформаційні системи в інноваційній діяльності та управлінні проектами;
 • розробка концепції інноваційних проектів, планування та виконання інноваційних проектів;
 • міжнародний менеджмент;
 • менеджмент персоналу;
 • управління конкурентоспроможністю;
 • логістична підтримка інноваційної діяльності, патентно-кон'юнктурні дослідження;
 • державне регулювання інноваційної діяльності;
 • брендинг;
 • комерціалізація інновацій;
 • інноваційна інфраструктура. 

Ходунова Вікторія Леонідовна

Керівник проекту "Магістерські програми"

Тел.: 455-69-79 (внутр. 234)

E-mail: KhodunovaVL[at]krok.edu.ua

для відправки листа замініть
"[at]" на символ "@".