Магістерська програма

Cпеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Управління проектами»

Управління проектами - управління Вашим успіхом!

Місія програми:

Підготовка професійних керівників проектів, здатних ефективно управляти проектами в різних предметних областях в умовах кризи та нестабільності.

Кваліфікація: керівник проектів та програм.

Пошук шляхів виходу підприємства з кризи, ефективне використання коштів для розвитку підприємства, підбір та навчання персоналу, проведення реструктуризації, реорганізація та бізнес-реінжиніринг, купівля та продаж бізнесів, створення культурно-розважальних та торгових центрів, теле- або медіапрограм, будівництво споруд, девелопмент житла та забудова масивів, впровадження нових телекомунікаційних послуг, створення сайтів та web-порталів, землевпорядкування, навіть створення та запуск нових супутників зв'язку - все це приклади заходів, які називаються проектами. Проектів існує безліч, вони щоденно і скрізь нас оточують, і ми користуємося результатами проектів.

Управління проектами має на меті ефективне використання сучасних засобів та інформаційних технологій управління через виконання процесів планування проекту, координації дій учасників при його виконанні, контролю з метою його вчасного завершення для отримання більш ефективних і кращих результатів.

Керівник проекту - одна з перших осіб на підприємстві, яка здійснює керівництво роботою проектних команд  щодо впровадження проектів та програм. Він організовує та планує роботу підлеглих йому працівників, контролює своєчасне та якісне її виконання; визначає тип, склад і структуру проектів із залученням системних досліджень; проводить роботу щодо підготовки узгодженого плану виконання розробленого проекту; аналізує загальні ресурси, терміни виконання етапів проекту та координує роботу стосовно змін у проектах.

Керівник проектів та програм може займати посади директора програми, директора проекту, сертифікованого менеджера проекту, професійного менеджера проекту, практикуючого менеджера проекту - посади, які затверджені Мінпраці України.

До компетенцій керівника проекту відносяться: вміння управляти проектами обмеженої складності або управляти частинами проекту в одному складному проекті в сфері всіх елементів знань,  відповідальність за всі аспекти управління проектом або його частину, використання процесів, методів, техніки, інструментів управління проектами.


Вимоги до вступників:

 1. Базова або повна вища освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр) за будь-яким напрямом підготовки
 2. Конкурсний відбір

Перелік дисциплін:

 • Стратегічний менеджмент
 • Світові стандарти проектного менеджменту
 • Методологія проектного менеджменту
 • Інструменти проектного аналізу
 • Інформаційні технології в управлінні проектами
 • Бізнес-планування в управлінні проектами
 • Управління ризиками проектів
 • Формування проектного офісу
 • Управління програмами та портфелями проектів
 • Гнучкі методології управління проектами
 • та інші дисципліни

Важливо:

Після захисту магістерської роботи та отримання диплома встановленого зразка магістра за спеціальністю "Управління проектами" Українська асоціація управління проектами, яка входить до складу Міжнародної асоціації проектного менеджменту, пропонує магістрам чотирирівневу систему сертифікації їх професійних знань, умінь і навичок у сфері проектного менеджменту з видачею визнаного сертифікату Української асоціації управління проектами:

 • Директор проекту (Project Director, IPMA Level A);
 • Старший менеджер проекту (Senior Project Manager, IPMA Level B);
 • Менеджер проекту (Project Manager, IPMA Level C);
 • Помічник менеджера проекту (Project Manager Associate, IPMA Level D).

Данченко Олена Борисівна

Завідувач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами, доктор технічних наук, доцент.

Тел.: (067) 593-11-02
Email: elen_danchenko[at]rambler.ru

для відправки листа замініть
"[at]" на символ "@".