Перелік дисциплін які вивчаються на програмі "Економіка підприємства":

Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки:

 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Історія економічних вчень
 • Економічна історія
 • Математика для економістів:
  • Вища математика
  • Теорія ймовірностей і математична статистика
  • Математичне програмування
 • Економетрія
 • Статистика
 • Інформатика і комп'ютерна техніка
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси,грошовий обіг і кредит:
  • Фінанси
  • Гроші та кредит
  • Фінанси підприємств
  • Страхування
  • Інвестування
 • Облік, аналіз і аудит:
  • Бухгалтерський облік
  • Економічний аналіз
  • Аудит
 • Економіка праці й соціально-трудові відносини
 • Міжнародна економіка
 • Господарське законодавство
 • Державне регулювання економіки
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 • Цивільна оборона
 • Основи охорони праці

Цикл дисциплін професійної підготовки спеціальність 7.050107 "Економіка підприємства":

 • Стратегія підприємства
 • Планування діяльності підприємства
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Організація виробництва
 • Економіка й організація інноваційної діяльності
 • Проектний аналіз
 • Потенціал підприємства:формування та оцінювання
 • Інформаційна система і технології на підприємстві
 • Фінансовий менеджмент
 • Стратегічне управління підприємством
 • Економіка й організація діяльності об`єднання підприємств
 • Управління проектами
 • Управління потенціалом підприємства
 • Економічна діагностика

Людмила Червінська

Менеджер зі зв'язків з громадськістю

Тел.: 455-69-79 (вн. 141)

E-mail: LyudmilaCH@krok.edu.ua

Подати заявку на навчання

Корисно знати

в цьому списку немає новин