Перелік дисциплін які вивчаються на програмі "Маркетинг"

Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки: 

Політична економія
Мікроекономіка
МакроекономікаІсторія економічних вчень
Економічна історія
Математика для економістів: 

 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Математичне програмування

Економетрія
СтатистикаІнформатика та комп'ютерна техніка
Економіка підприемства
Менеджмент
Маркетинг
Фінанси, грошовий обіг і кредит: 

 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
 • Страхування
 • Інвестування  

Облік, аналіз і аудит:  

 • Бухгалтерський облік
 • Економічний аналіз
 • Аудит 

Економіка праці та соціально-трудові відносини
Міжнародна економіка
Господарське законодавствоДержавне регулювання економіки
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
Цивільна оборона
Основи охорони праці 

Цикл дисциплін професійної підготовки 
спеціальність 7.050104 "Маркетинг":

 • Інфраструктура товарного ринку
 • Товарознавство
 • Маркетингова цінова політика
 • Маркетингова товарна політика
 • Міжнародний маркетинг
 • Промисловий маркетинг
 • Логістика
 • Маркетингова політика комунікацій
 • Маркетингові дослідження
 • Стратегічний маркетинг
 • Рекламний менеджмент
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 • Товарна інноваційна політика
 • Маркетингова політика розподілення
 • Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
 • Поведінка споживачів
 • Маркетинг продажів
 • Маркетинг послуг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Інноваційний маркетинг
 • Курсова робота з дисциплін професійної підготовки

Людмила Червінська

Менеджер зі зв'язків з громадськістю

Тел.: 455-69-79 (вн. 141)

E-mail: LyudmilaCH@krok.edu.ua

Подати заявку на навчання

Корисно знати

в цьому списку немає новин