Перелік дисциплін які вивчаються на програмі "Менеджмент ЗЕД":

Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки:

 • Економічна теорія
 • Статистично-економічні методи аналізу

Цикл професійної базової підготовки

 • Економіка та фінанси підприємства
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік та аудит
 • Міжнародні економічні відносини та основи ЗЕД
 • Підприємницьке право
 • Маркетинг
 • Логістика
 • Менеджмент
  • Основи менеджменту
  • Операційний менеджмент
  • Управління персоналом
  • Інформаційні системи в менеджменті

Цикл гуманітарної підготовки спеціаліста

 • Ділова іноземна мова

Цикл професіональної підготовки спеціаліста

 • Стратегічний менеджмент
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Менеджмент ЗЕД

Цикл професіональної підготовки спеціаліста самостійного вибору ВНЗ

 • Стратегія зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародне економічне право
 • Організація зовнішніх торгових операцій
 • Міжнародні перевезення
 • Інтелектуальна власність
 • Маркетингові дослідження зовнішніх ринків
 • Управління міжнародними проектами
 • Конкурентна політика
 • Інноваційний менеджмент
 • Митне регулювання ЗЕД
 • Ризик в зовнішньоекономічній діяльності

Людмила Червінська

Менеджер зі зв'язків з громадськістю

Тел.: 455-69-79 (вн. 141)

E-mail: LyudmilaCH@krok.edu.ua

Подати заявку на навчання

Корисно знати

в цьому списку немає новин