Перелік дисциплін які вивчаються на програмі "Міжнародна економіка":

Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки:

 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Історія економічних вчень
 • Економічна історія
 • Математика для економістів:
  • Вища математика
  • Теорія ймовірностей і математична статистика
  • Математичне програмування
 • Економетрія
 • Статистика
 • Інформатика і комп'ютерна техніка
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси,грошовий обіг і кредит:
  • Фінанси
  • Гроші та кредит
  • Фінанси підприємств
  • Страхування
  • Інвестування
 • Облік,аналіз і аудит:
  • Бухгалтерський облік
  • Економічний аналіз
  • Аудит
 • Економіка праці й соціально-трудові відносини
 • Міжнародна економіка
 • Господарське законодавство
 • Державне регулювання економіки
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 • Цивільна оборона
 • Основи охорони праці

Цикл дисциплін професійної підготовки спеціальність 7.050103 "Міжнародна економіка":

 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародний маркетинг
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Аудит у зарубіжних країнах
 • Транснаціональні корпорації
 • Міжнародні організації
 • Економіка зарубіжних країн
 • Міжнародна економічна діяльність України
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Валютні операції
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародна економічна статистика
 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств
 • Іноземна мова професійного спрямування

Людмила Червінська

Менеджер зі зв'язків з громадськістю

Тел.: 455-69-79 (вн. 141)

E-mail: LyudmilaCH@krok.edu.ua

Подати заявку на навчання

Корисно знати

в цьому списку немає новин