Спеціальність "Облік і аудит"

Професія бухгалтера – одна з найбільш потрібних та популярних на ринку праці, адже кожне підприємство чи організація користуються послугами таких фахівців. Робота бухгалтера сьогодні, як і будь-яка інша кваліфікована праця, стає більш об’ємною, більш наповненою та потребує від кандидата на вакансію глибоких знань і розумінь багатьох процесів, які навіть виходять за рамки вузької - «бухгалтерської» - спеціалізації.

 

 

 

Сфера діяльності фахівця з обліку і аудиту - бухгалтерський, фінансовий, податковий та управлінський облік, розрахунки з постачальниками та замовниками; нарахування заробітної плати, податки і т.д. Головне завдання - описати всю фінансову діяльність підприємства і звітувати перед його начальством, а потім і перед державою про роботу цього підприємства і його фінансовий стан.

Термін навчання: 2,5 роки
Форма навчання: денна
Вартість навчання: 6000 грн/семестр

Заявка на навчання

Перелік всіх напрямів другої вищої освіти та вимоги до вступу

Фахівець у цій сфері здійснює бухгалтерський, фінансовий, податковий та управлінський облік; розрахунки з постачальниками і замовниками; нараховує заробітну плату, податки тощо. Він приймає та контролює первинну документацію відповідних видів обліку та готує її до розрахункової обробки. Робота бухгалтера – важлива і відповідальна. Нерідко, особливо в невеликих компаніях, він є найпершим помічником керівника, його правою рукою. До його функцій належить перевірка достовірності отриманої інформації, контроль над дотриманням законності при витрачанні грошових коштів. Бухгалтер фактично має описувати всю фінансову діяльність підприємства та звітувати перед його керівництвом, а потім і перед державою про роботу підприємства, його фінансовий стан.

Сьогоднішній бухгалтер – не просто обліковець, а й аналітик, здатний керувати економічною та фінансовою службами підприємства, прогнозувати його розвиток.

Аудитор – це фактично висококваліфікований бухгалтер. Тому в Університеті немає конкретної спеціалізації за цими професіями, розподілу студентів в процесі навчання на майбутніх бухгалтерів чи аудиторів.
Аудитор контролює та перевіряє фінансову діяльність підприємства, встановлює наскільки раціонально були використані фінансові ресурси, визначаючи, чи дотримуються на ньому норм чинного законодавства і чи правильно їх застосовують. Зважаючи на те, що українське законодавство час від часу змінюється, вдосконалюється, доповнюється, робота аудиторів та аудиторських фірм завжди залишається затребуваною як у приватній сфері, так і в державному секторі. Їх послуги особливо потрібні у великих компаніях, корпораціях, які мають розгалужену структуру та, відповідно, складну фінансову систему.

Майбутні бухгалтери та аудитори вивчають дисципліни гуманітарного циклу, опанування якими сприяє формуванню культурної, всебічно розвиненої, високоосвіченої людини (філософія, культурологія, українська мова, іноземна мова, правознавство, фізичне виховання тощо), природничо-наукового та загальноекономічного циклів, які готують до діяльності в економічній галузі (політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, математика для економістів, економіка підприємства, статистика, маркетинг, гроші та кредит, фінанси, міжнародна економіка, національна економіка та ін.), і власне циклу професійної підготовки (фінансовий облік, облік у банках, облік у бюджетних установах, управлінський облік, аудит, організація і методика економічного аналізу тощо).

У світі, де панують інформаційні технології, покликані полегшити роботу будь-якого фахівця, випускник напряму «Облік і аудит» має досконало володіти спеціальними комп’ютерними програмами. В Університеті майбутні бухгалтери та аудитори вивчають програми «1С: Підприємство», «Парус», «Бест-Звіт», «Галактика» та інші.

Ті, хто обирає напрям підготовки «Облік і аудит», обирають відповідальну роботу, яка потребує від фахівця глибоких економічних знань, уваги, зосередженості, наполегливості та посидючості, але яка потрібна в кожній сфері діяльності і на яку завжди є попит.

Спеціальність

Термін навчання

Форма навчання

Графік занять

Вартість навчання
2015/16 навч. рік

«Облік і аудит»

 

2,5 роки

денна

субота

09.00-15.00

6000 грн/сем.

Детальна інформація за телефоном 044-455-69-79, вн.141.

 

 

Людмила Червінська

Менеджер зі зв'язків з громадськістю

Тел.: 455-69-79 (вн. 141)

E-mail: LyudmilaCH@krok.edu.ua