І міжнародна науково-практична конференція


Шановні колеги!
Кафедра інформаційних систем
Одеського національного політехнічного університету
запрошує вас взяти участь у

І міжнародній науково-практичній конференції

 

яка відбудеться у м. Одесі 16-17 грудня 2016 року

Організатори

                 

 

Організаційний комітет

 • Оборський Г.А., д.т.н., проф. – ректор Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ), м. Одеса – голова
 • Антощук С.Г., д.т.н., проф., – директор Інституту комп'ютерних систем, ОНПУ, м. Одеса
 • Баришнікова В.В., к.е.н., доц. – заступник директора з економіки, ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», м. Ізмаїл
 • Бедрій Д.І., к.т.н. – заступник директора з наукової роботи, ДП «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», м. Одеса
 • Бровков В.Г., к.т.н., проф. – професор Берлінського університету техніки та економіки, м. Берлін
 • Бушуєва Н.С., д.т.н., проф. – консультант Української асоціації управління проектами УКРНЕТ, проф. кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури, м. Київ
 • §Данченко О.Б., д.т.н., доц. – завідувач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами Університету економіки та права «КРОК», м. Київ
 • Денисова А.Є., д.т.н., проф. – директор Українсько-Польського навчального центру ОНПУ, м. Одеса
 • Зачко О.Б., д.т.н., доц. – заст. завідувача кафедри управління проектами Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів
 • Zdzislaw Kabza, prof., Dr. hab. Inz. – Politechnicka Opolska, Opole, Polska, м. Ополе, Польща
 • Katarzyna Mizera, Dr – Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Opole, The Republic of Poland
 • Колесникова Е.В., д.т.н., доц. – професор кафедри інформаційних технологій проектування в машинобудуванні, ОНПУ, м. Одеса
 • Silva Eduardo Lora, Dr., prof. – Technical University of Brazil, Itajuba, Brazil, м. Ітаюба, Бразилія
 • Тесленко П.А., к.т.н., доц. – доцент кафедри інформаційних систем, ОНПУ, м. Одеса – заступник голови
 • Тесля Ю.М., д.т.н., проф. – декан факультету інформаційних технологій КНУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ
 • Фесенко Т.Г., к.т.н., доц. – Луганський національний аграрний університет, м. Харків
 • Шахов А.В., д.т.н., проф. – проректор Одеського національного морського університету, м. Одеса
 • Чимшир В.І., к.т.н., доц. – директор Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 • Бєлощіцькиій О.О., д.т.н., доц. – заступник декана факультету інформаційних технологій КНУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ
 • Воронкова В.Г., д.філос.н., проф. – завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя
 • Гогунський В.Д., д.т.н., проф. – завідувач кафедри управління системами безпеки життєдіяльності, ОНПУ, м. Одеса
 • Кадільнікова Т.М., д.т.н., проф. – завідувач кафедри управління проектами Національної металургійної академії України, м. Дніпро
 • Литовченко І.Л., д.е.н., проф. – завідувач кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету, м. Одеса
 • Лук'янов Д.В., к.т.н., доц. – Білоруський державний університет, м. Мінськ, Білорусь
 • Точенов І.В., к.е.н., проф. – перший проректор Донбаської національної академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ
 • Тесленко П.А., к.т.н., доц. – доцент кафедри інформаційних систем, ОНПУ, м. Одеса – координатор програмного комітету

Для участі в конференції запрошуємо викладачів, фахівців з управління проектами, науковців, аспірантів, магістрантів вищих навчальних закладів.

Метою конференції є обмін досягненнями в наукових дослідженнях у використанні проектної методології на практиці, встановлення творчих зв'язків між кафедрами та ВУЗами України та світу.

Напрямки роботи конференції:

1. Науково-прикладне забезпечення проектної діяльності
2. Нелінійно-синергетична парадигма проектного управління
3. Управління ІТ-проектами
4. Управління проектами в енергетиці
5. Управління проектами нетрадиційних технологій в ресурсо- та енергозбереження
6. Управління проектами в маркетингу
7. Управління проектами в логістиці
8. Управління проектами безпеки

Робочі мови конференції:

Українська, польська, англійська, російська

Вимоги до оформлення тез:

 • Мова видання тез: українська, польська, англійська, російська
 • Тези не повинні перевищувати 3 повних сторінки формату А4.
 • Текст тез: шрифт Times New Roman 14, 1,5 інтервали, нумерація сторінок відсутня. Поля по 20 мм з усіх боків.
 • Тези повинні містити наступні елементи: прізвище, ім'я, по-батькові автора (авторів); науковий ступінь, вчене звання, посада й установа, в якій вчиться або працює автор; назва тез; анотація (до 20 слів); ключові слова (до 5 слів); основний текст; література.
 • Бібліографічний опис літературних джерел складається за стандартом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1: 2006). Кількість джерел – до 4.

Для публікації у збірнику тез доповідей необхідно надати:

1. Електронний варіант тез (електронною поштою). Назва файлу повинна містити прізвище автора (авторів) доповіді, наприклад: Ivanov_Petrov.docx (doc).
2. У «темі» електронного листа необхідно вказати: форму участі, прізвища авторів (автора), наприклад: очна, Іванов, Петров.
3. Для студентів: позитивний відгук керівника МР або доповіді в електронному вигляді.
4. Відомості про авторів на окремому аркуші в електронному вигляді.
5. Рукопис тез необхідно ретельно відредагувати. За зміст тексту тез і наявність помилок відповідальність несуть їх автори.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, які не відповідають умовам наукової публікації, ТЕМАТИЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ, і ті, що представлені пізніше зазначених термінів – без вказівки причин, не вступаючи в полеміку.

Автори-учасники конференції отримують примірник збірника тез доповідей.

Умови участі:
організаційний внесок:
студенти – 100 грн
аспіранти, викладачі та інші учасники – 250 грн
іноземні учасники конференції – 30 $
Відправка збірника тез поштою – 30 грн

Контактні телефони:
+38 067 94-00-451 Тесленко Павло Олександрович

e-mail: pm_odessa[at]ukr.net

web sait: pm-club.online

Подача заявок і тез до 25.11.2016!


 

<- Назад до: Анонси
Календар подій
Всі новини