Спеціальності, вступні випробування, вартість та терміни навчання

Освітня діяльність в Інституті магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК» провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України – серія АЕ №636460 від 10.06.2015 р

Магістратура

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи з базовою або повною вищою освітою (не залежно від напряму попередньої освіти).

Код, спеціаль
ність

Спеціалізації, 
кваліфікації

Вступні
випробуван
ня

Термін
навч.

Форми
 навчання

Вартість навчання 

073

Менедж
мент

Бізнес-адміністрування

(директор, інший керівник

підприємства)

Основи менедж
менту (усний),
ноземна мова 
(письмовий)

1,5 р.*/ 2 р.

Денна

25500 грн
×3* / 4 семестри

Заочна 
(модульна)

073

Менедж
мент

Управління проектами

(Керівник проектів та програм)

Основи менедж
менту (усний), 
іноземна мова 
(письмовий)

1 р. 6 міс.

Денна

13500 грн
×3 семестри

Заочна 
(модульна)

073

Менедж
мент

Адміністративний менеджмент

(Менеджер із адміністративної

Діяльності

Менеджер із КСО)

Основи менедж
менту (усний), 
іноземна мова 
(письмовий)

1 р. 6 міс.

Денна

12100 грн
×3 семестри

Заочна 
(модульна)

073

Менедж
мент

Управління інноваційною діяльністю

(професіонал з

інноваційної діяльності)

Основи менеджменту (усний), 
іноземна мова 
(письмовий)

1 р. 6 міс.

Денна

10600 грн
×3 семестри

Заочна

Заочна 
(дистанційна)

7 500 грн

×3 семестри

073

Менедж
мент

Якість, стандартизація та сертифікація

(керівник установи, структурного підрозділу із стандартизації, сертифікації, якості) 

Основи менедж
менту (усний), 
іноземна мова 
(письмовий)

1 р. 6 міс.

Денна

13500 грн
×3 семестри

Заочна 
(модульна)

Заочна 
(дистанційна)

7 500 грн

3 семестри

073

Менедж
мент

Управління навчальним закладом

(керівник підприємства,

установи та організації у сфері освіти та

виробничого навчання)

Основи менедж
менту (усний), 
іноземна мова 
(письмовий)

1 р. 6 міс.

Денна

4500 грн
×3 семестри

Заочна

074

Публічне управління та адмініст
рування

 

 

 

Заочна

 

011

Науки про освіту

Педагогіка вищої школи

(викладач університетів та вищих

навчальних закладів)

Педагогіка (усний), 
іноземна мова (письмовий)

1 р. 6 міс.

Денна

4500 грн
×3 семестри

Заочна

* 1,5 р. (3 семестри) для бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент».

Графік проведення вступної кампанії у 2016-2017 н.р.

Прийом документів розпочато!

Детальніше про вступ можна дізнатися за телефонами:
(044) 455-69-79, вн. 141 та 234 або (044) 450-71-39
Також ви можете залишити заявку на навчання і ми з вами зв’яжемося!
Залишити заявку

Форма навчання 

Прийом документів

Вступні випробування

Наказ про зарахування

Початок занять

Денна форма навчання

04.07 – 22.10.2016

15.07 – 25.10.2016

до 28.10.2016

29.10.2016

Заочна форма навчання

04.07 – 26.11.2016

15.07 – 28.11.2016

до 30.11.2016

 03.12.2016

Графік роботи:
Понеділок – п’ятниця 9:00 – 19:00
Субота – 9:00 – 16:00
Неділя – вихідний

Завітайте до Приймальної комісії Інституту, каб. 234-3 (2- поверх)

Правила прийому, графіки та плани вступних випробувань

Всі новини