Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

Бакалаврат

Запрошуємо абітурієнтів отримати ступінь бакалавру з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в приватному університеті КРОК

Наші переваги

 • Отримання диплому європейського зразка з проходженням практики та можливістю подальшого працевлаштування в країнах ЄС
 • Ліцензований вищий навчальний заклад з наявністю військової кафедри
 • Ліцензований вищий навчальний заклад з наявністю військової кафедри
 • Викладання ведеться професорсько-викладацьким складом (викладачі є членами МОН та членами Української асоціації розвитку менеджменту)
 • Іногороднім студентам надається гуртожиток європейського рівня та високою культурою спілкування

Кафедра управлінських технологій

Навчання може здійснюватись за двома програмами

Спеціальність Менеджмент за програмою «Менеджмент» націлена на підготовку

 • Керуючих в сфері операційного менеджменту міжнародного рівня (діяльність по управлінню процесом закупки матеріалів, їх перетворення в готовий продукт і реалізація готового продукту; керування виробництвом предметів та послуг; діяльність пов’язана з розробкою і використанням виробничих систем, на основі яких виробляється продукція)
 • Керуючих бізнес-процесами міжнародного рівня (корпоративне керування (звітність, розподіл результатів діяльності), стратегічне управління (постановка довгострокових цілей розвитку підприємства і їх реалізація та контроль за виконанням)
 • Фахівців підтримуючих бізнес процеси (бухгалтерський облік, підбір персоналу, контроль технічної підтримки)
 • Керуючих маркетингом міжнародного рівня (керуючі з ціноутворення і збуту продукції чи послуги, керівники відділу реклами)
 • Керуючих персоналом міжнародного рівня (керуючий кадрами, директор по персоналу, H R директор, директор по управлінню людськими ресурсами)

Спеціальність Менеджмент за програмою «Комерційна логістика» націлена на підготовку

 • Керуючих з логістики міжнародного рівня (діяльність по проектуванню логістичних систем ізапуск їх на підприємство; організація і контроль шляху товару від виробника до точок реалізації)
 • Керуючих міжнародного рівня із закупівель сировини, обладнання і т.д.
 • Керуючих міжнародного рівня диспетчерських служб
 • Керуючих міжнародного рівня відділів постачання.