Паращенко Людмила Іванівна
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: професор

Відмінник освіти України, віце-президент Асоціації керівників шкіл України (АКШУ), президент Асоціації приватних закладів освіти м. Києва, голова г/о «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», відповідальний секретар Асоціації керівників шкіл м. Києва (АКШК), член Європейської асоціації керівників шкіл (ESHA), лауреат літературної премії ім. Олени Пчілки, магістр ділового адміністрування (МВА), член Спілки журналістів України, член колегiї Міністерства освіти i науки України, член міжвідомчої робочої групи при віце-прем’єр Міністрі України з питань впровадження незалежного зовнішнього оцінювання; член колегії Головного управління освіти і науки м. Києва; керівник столичного освітнього клубу «Директор школи»; член «Партнер-клубу» директорів шкіл України

Член редколегії науково-практичних журналів «Освіта і управління»  та  журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» 

Монографії, Посібники:

 • Л.І. Паращенко. Управління шкільним бюджетом/ Л. Паращенко, В. Громовий та ін..; за заг.ред. С. Калашнікової. Посібник. – К. ДП «НВЦ «Пріорітети», 2012. – 243 с.
 • Л.І. Паращенко. Волонтерський рух через діяльність шкільних євро клубів: досвід, методологія, перспективи: методичний посібник / Л.І. Паращенко. – К, 2012. – 68 с.
 • Паращенко Л.І. Готовність до діяльності: принципи та форми організації управлінської підготовки старшокласників: Навч.-метод. Посіб. / Л.І. Паращенко, О.П. Зінченко, П.М. Андруховець. – К.: Майстер книг, 2011. – 104 с.
 • Паращенко Л. Управління фінансово-економічною безпекою. Навчальний посібник.//О.А.Кириченко, Лаптєв С.М., Пригунов П.Я., Захаров О.І. та авторський колектив./За ред. чл.-кор. АПН України, к.юр.н., професора Сідака В.С. – К.:Дорадо-Друк, 2010. – 480с.
 • Громадянська активність молоді: досвід, методологія, перспективи. – Методичний посібник. За редакцією Л. Паращенко – К., 2010, 84 с.
 • Паращенко Л. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: Монографія/О.А.Кириченко, Л.І.Паращенко [та інші]; За ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с.
 • Реструктурізація промисловості в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: Монографія/О.А.Кириченко, Л.І.Паращенко [та інші]; За ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка. - К.: ТОВ «Дорадо-друк», 2009. – 719 с
 • Ринок фінансових послуг: Підручник/ О.А.Кириченко, Л.І.Паращенко [та інші]; За ред. О.А. Кириченко, М.П. Денисенка, А.В. Чупіса. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Дорадо-друк, 2009. - 352 с
 • Погрібний А. Літературні явища і з’яви (Статті. Портрети. Силуети, Наближення). /За редакцією Л.Паращенко/– К.: «Майстерня книги», «Оранта», 2009. – 668с.
 • Паращенко Л.І. Шкільний бюджет у сучасних умовах: Практико-орієнтований посібник для директора школи/ Л.І. Паращенко, О.В. Ковальчук, Т.О. Оленич, Ю.В. Шукевич. За заг. Редакцією Шукевича Ю.В. – К.: Факт, 2009. – 144с.
 • Інвестиційний бізнес в Україні: Навчальний посібник /О.А.Кириченко, Л.І.Паращенко [та інші]; За ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, С.М. Лаптєв. - К.: ЗАТ «ДОРАДО»,2008. - 248с
 • Паращенко Л.І. Шляхи євроатлантичної інтеграції України: погляд старшокласників: Практико-орієнтований посібник. //Асоціація керівників шкіл м. Києва, Міжнародний фонд “Відродження”. За ред. Л. Паращенко.– К. – 2007.– 60 с.
 • Паращенко Л.І. Проектуємо Європу майбутнього. – Практико-орієнтований посібник. /За редакцією Л.Паращенко/ Міжнародний фонд “Відродження”, Асоціація керівників шкіл м. Києва – К.,2006 - 72 с.
 • Паращенко Л.І.Тестові технології у навчальному закладі: Метод. посібник/Л.І.Паращенко,В.Д. Леонський, Г.І.Леонська; Наук. ред. О.І.Ляшенко – К.: (ТОВ «Майстерня книги»), 2006. – 217с., іл. 21
 • Паращенко Л.І. Європейський вимір у шкільній освіті України. – Практико-орієнтований посібник. /За редакцією Л.Паращенко/ Міжнародний фонд “Відродження”, Асоціація керівників шкіл м. Києва – К., 2006. - 54 с.
 • Паращенко Л.І. Жити і вчитися демократії. – Практико-орієнтований посібник. /За редакцією Л.Паращенко/ Міжнародний фонд “Відродження”, Асоціація керівників шкіл м. Києва – К.,2005. - 48 с.
 • Паращенко Л.І. «Європейські студії»/ навчальний посібник для учнів.– К., 2004 - 146с.
 • Паращенко Л. І.Теоретико-прикладні аспекти управління закладами освіти: Наук.-метод. посібник / Інститут педагогіки АПН України; Асоціація керівників шкіл України // Л.І. Паращенко, Л.М. Калініна, Н.М. Островерхова, А.Ф. Остапенко, О.М. Онаць,  За ред..Л.М. Калініна. — К. : ПП Компанія "Актуальна освіта", 2002. — 312с. — (Менеджмент в освіті). — Бібліогр.: в кінці розділів.. — ISBN966-7259-24-2.
 • Паращенко Л.І. Організація тестування у загальноосвітньому навчальному закладі: Навч. метод. посібник /Київський міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка // Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський, М.С. Лавінський.– К., 2001.– 72 с.
 • Паращенко Л.І. Технологія формування організаторських та управлінських умінь старшокласників у Київському ліцеї бізнесу // Перспективні освітні технології: Наук.-метод. посібник – К.: Гопак, 2000. – С.140–160.
 • Паращенко Л.І. Жити і вчитися в Україні// Практико-орієнтований посібник. – К.: Веселка, 2000.– 178 с.

 

Публікації у фахових виданнях

 • Паращенко Л. Підвищення ефективності шкільної освіти: українська практика та європейський досвід /Людмила Паращенко// Освіта і управління: наук. прак. журн. – 2013 – т.16.число 1 – С.21-28.
 • Паращенко Л. Інфраструктура загальної середньої освіти як конструктор для освітніх реформ / Людмила Паращенко// Освіта і управління: наук. прак. журн. – 2013 – т.16. число 1-2 – С.7-16.
 • Паращенко Л. Перспективи досліджень психологічних особливостей розвитку загальної середньої освіти як соціоекономічної організації /Людмила Паращенко// Вісник національного університету оборони України. Зб-к наук. праць.– К.:НУОУ, 2013. – Вип. 5 (36). – 368 с ., С.279-285.
 • Л.І. Паращенко. Психологічні особливості управління розвитком педагогічного персоналу в системі шкільної освіти України / Л.І. Паращенко // Правничий вісник Університету «КРОК». – випуск 16. – 2013. – С. 220-226.
 • «Розвиток загальної середньої освіти як проблема теорії і практики управління освітою» Директор школи, ліцею, гімназії (Всеукраїнський науково-практичний журнал, Київ). - 2012- №4.- С. 71-76.
 • Напрямки трансформації державного управління освітою в управління відносинами з клієнтами/ Паращенко Л.// Інвестиції: практика та досвід: наук.фах.журн. України. – 2012 - №4. – С. 19-26
 • Відкрита освіта: будуємо школи без кордонів/ Л. Паращенко // Освіта і правління: наук.практ.журн. – 2012. – т.15. число 2-4 – С.7-14
 • «Balansing Freedom, Autonomy and Accountability in Education.» Volume 4/Charles L/Glenn, Jan de Groof, Cara Stillinges Candal, editors.Wolf Legal Pudlshers (WLP), The Netherlands, 2012.- С. 239-259.
 • «Інфраструктура загальної середньої освіти і механізми розвитку навчального середовища» / Л.І. Паращенко. - ПостМетодика - 2012.- №2(105). -С. 12-22.
 • «Європейські студії та євроклуби в освітньому просторі України» Директор школи, ліцею, гімназії (Всеукраїнський науково-практичний журнал, Київ).-2012.-№2.-С. 118-124

 

Публікації в інших виданнях

 • Паращенко Л. Європейська інтеграція в системі загальної середньої  освіти України / Л.І.Паращенко // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : у 2 т. / за наук. ред.. Ю.В.Ковбасюка, К.О.Ващенка, С.В.Загороднюка. – К. : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 5–6. 
 • Паращенко Л.І. Управління освітою та шкільна автономія: погляд зі школи: аналітична доповідь /авт. кол.: Барматова І.В., Бєлий В.І., Громовий В.В., Олексюк С.В., Паращенко Л.І.  // За заг. ред. Паращенко Л.І. – К.: «2UP», 2013. – 64 с.
 • Паращенко Л.І. Погляди директорів загальноосвітніх навчальних закладів на проблеми управління українською школою //Управління освітою та шкільна автономія: погляд зі школи: аналітична доповідь // За заг. ред. Паращенко Л.І. – К.: «2UP», 2013. – 64 с. – С.11-23.
 • Людмила Паращенко, Віктор Громовий Приватні школи в Україні: уверх сходами, які ведуть донизу [Електронний ресурс]/ Людмила Паращенко, Віктор Громовий // Освітній портал. 29.11. 2013. – Режим доступу: education-ua.org/ua/articles/143-privatni-shkoli-v-ukrajini-uverkh-skhodami-yaki-vedut-donizu
 • Паращенко Л. Тестування учнів у середній школі. Л. Паращенко, В. Леонський, Г. Леонська. – К.: Шк. Світ, 2009. – 128с. – (Бібліотека шкільного світу).
 • Паращенко Л. (керівник авторського колективу) та авторський колектив. Модернізація освіти як умова національної безпеки України. Науково-аналітична доповідь// За наук. ред. д.е.н., професора О.А. Кириченка, к.пед.н. Л.І.Паращенко – К.: Дорадо-друк, 2010. – 16с.
 • Паращенко Л. (керівник авторського колективу) та авторський колектив. Економічна безпека розвитку середньої школи в контексті підготовки податкового кодексу України. Пропозиції та зауваження.//За ред. д.е.н., професора О.А. Кириченка, к.пед.н. Л.І.Паращенко – К.: Дорадо-друк, 2010. – 48с.

 

Участь у науково-практичних конференціях та інших комунікативних заходах

 • Міжнародний семінар "Вступ до політичних та структурних питань формування Євросоюзу", 05 - 15 квітня 2013 р., Європейська академія "Отценхаузен" (Саар, Німеччина)
 • Міжнародна конференція «Школа як резервуар надії: новий ландшафт незалежних шкіл в Європі», Гаага, Нідерланди, 17-22 квітня 2013 р. 
 • Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «Модернізація державного управління та європейська інтеграція України» (м.Київ, 25 квітня 2013 р.)
 • Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю “Дні інформаційного суспільства ”(м. Київ, 20-21 травня 2013р.)
 • Щорічна науково-практична конференція для керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Києва «Стандарт столичної освіти як інструмент ефективного розвитку освіти міста Києва». Виступ «Управління розвитком столичної школи: концепції, інструменти, ресурси», керівник секції. (м.Київ, 28 серпня 2013 р.)
 • Парламентські слухання на тему "Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення" (м.Київ, 23 жовтня 2013р.)
 • Міжнародна освітня конференція «Дні освіти  Києва в м. Мінськ» :Білорусь,1 листопада 2013р.)
 • Міжнародний тренінговомий семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Освітні ініціативи викладачів»  (м.Київ, 8 листопада, 2013р.)
 • Міжнародний семінар за проектом «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» - «DOCCU», (Швейцарія,  Цюріх 17 – 22 листопада, 2013)