Віткін Леонід Михайлович

Віткін Леонід Михайлович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Керівник магістерської програми

Телефон: (044)450-71-39; 455-69-79 (вн. 234)
E-mail: vlm[at]me.gov.ua

Головні особисті досягнення: 

 • Заступник Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики;
 • Державний службовець 3 рангу;
 • Провідний аудитор системи управління якістю Міжнародного реєстру сертифікованих аудиторів (IRCA, Великобританія);   сертифікований аудитор державної системи сертифікації УкрСЕПРО;
 • Нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня, почесним знаком за заслуги Міждержавної Ради держав-учасниць СНД з стандартизації та трьома почесними знаками за заслуги в сфері стандартизації Держспоживстандарту України;
 • Автор 2-х винаходів, більш ніж 50 наукових статей в Україні та за кордоном, монографій, підручників, посібників з питань якості, стандартизації, метрології, сертифікації.

Улюблений вислів: "Будемо сподіватись на краще"

Життєве кредо: "Плануй - Виконуй - Перевіряй - Поліпшуй"

Захоплення: Книги, мандрівки, спорт, наукова діяльність

Перелік дисциплін, які читає викладач:

 • Вступ до спеціальності;
 • Менеджмент якості та навколишнього середовища;
 • Сертифікація та випробування продукції;
 • Технічне законодавство Європейського Союзу. Європейські стандарти сертифікації і акредитації EN 45000. Міжнародне співробітництво в галузі стандартизації та сертифікації.

Перелік наукових публікацій 

 • Віткін Л.М., Хімічева Г.І., Лапач С.М. Побудова багатофакторних моделей складових систем технічного регулювання // Східноєвропейський журнал № 2/4 (50), - 2011. – ст. 45-56.
 • Віткін Л.М. Економічна доцільність впровадження в Україні гармонізованих стандартів. Вчені записки Університету „Крок”. Випуск двадцять шостий: - Київ: Університет економіки та права „КРОК”. 2011. – с. 35-41.
 • Л.М. Віткін, З.М. Борисенко, О.І. Глухова, К.Г. Карандєєв Еволюція системи управління якістю вищого навчального закладу. // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. - № 3. – С. 40-45.
 • Д. Луценко, Л.М. Віткін Основні принципи та підходи до побудови в Україні сучасної метрологічної системи. // Метрологія та прилади. – 2012. - № 3. – С. 6-14.
 • В.У. Ігнаткін, Л.М. Віткін, М.В.Сурду, Я.В. Ігнаткіна Розроблення моделі прогнозування можливої кількості відмов ЗВТ. // Метрологія та прилади. – 2012. - № 6. – С. 52-55.
 • Л.М. Віткін, Д. Луценко Удосконалення державного ринкового нагляду за безпечністю нехарчової продукції відповідно до європейських підходів. // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. - № 5. – С. 18-25.
 • Л.М. Віткін, Т.Б. Гордієнко Основні тенденції реформування систем технічного регулювання в країнах Східного партнерства. // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. - № 6. – С. 3-10.
 • Л.М. Віткін, Г.І. Хімічева, О.І. Паскевський, І.А. Чорна Удосконалення методичних підходів до побудови інтегрованих систем управління в металургійній галузі. // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2013. - № 1/3 (61). – С. 62-64.
 • Л. Віткін, Ю. Лемешко, Т. Лемешко Наукові підходи до аналізу ділового навколишнього середовища відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9004:2012. // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. - № 2. – С. 3-8.
 • Л. Віткін, Д. Луценко Модель реформування системи стандартизації України в контексті міжнародних зобов'язань та необхідності модернізації економіки. // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. - № 3. – С. 3-12.

Підручники та посібники

 • Віткін Л.М., Момот О.І., Ігнаткін В.У., Мірошниченко О.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація: Підручник.- Київ: Університет економіки та права “КРОК”, 2011.- 304 с.
 • Л.М.Віткін, Г.І. Хімічева, А.С. Зенкін, Сучасна система технічного регулювання: теорія і практика. Монографія.- Київ: Університет економіки та права “КРОК,  2011.- 494с.