Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

Магістерська програма «Управління проєктами та процесами в агробізнесі»

Магістерська програма “Управління проєктами та процесами в агробізнесі” – це достатньо новий напрямок освіти, який останнім часом набуває небаченої популярності. Це зумовлено тим, що сучасний економічний розвиток стрімко прискорюється та зростає. 

В таких умовах якісне та вміле управління проєктами різної складності стає чи ненайголовнішим у сферi розвитку будь-якого бізнесу.

Управління проєктами в агробiзнесi – це великий стрибок у галузi освiти, який у подальшому підготує найсучасніших управлінців з нестандартним, креативним мисленням. 

А це в свою чергу надасть новий поштовх для розвитку нашої економіки. Адже земельна реформа, реструктуризацiя села та втілення новітніх технологій в агробiзнесi дає нам всі підстави вважати, що в такiй сферi мають працювати фахівці, які здатні зламати застарілі правила та стандарти у своїй роботі.

Саме таких менеджерів у сферi управлiння проєктами в агробiзнесi ми готуватимемо у нашому ВУЗi.

Ми постійно розвиваємося, щоб мали змогу розвиватися iншi

У 2021 році відкрилася магістерська програма “Управлiння проєктами в агробiзнесi” на базi кафедри управління проєктами i процесами. 

Що ви отримаєте після закінчення?

Освітня кваліфікація “Магістр з менеджменту”. 

Рівень: магістр.

Вимоги до вступу: наявнiсть ступеня бакалавра.
Форми навчання: денна, заочна, дистанційна. 
Мова викладання: українська.

Навчальний процес      

 • Лекційні години та практичнi заняття. 
 • Самостійні роботи, презентації.
 • Консультацiя з викладачами.

Ми не залишаємо студентів вiч-на-вiч зі своїми проблемами, а активно ведемо з ними діалог, шукаємо відповіді на будь-які запитання. 

Оцiнювання 

Здійснюється за національною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), та за 100-ю шкалою.

Форми оцінювання:

 • тестовi завдання; 
 • презентації; 
 • тематичні дослідження; 
 • заліки та іспити; 
 • диференційовані заліки;
 • проєктна робота;
 • письмові опитування; 
 • практично-орієнтований іспит;

Викладачi

 • Штатні працівники Університету;
 • Провідні викладачі академічних наукових установ; викладачі-практики, які відповідають кваліфікаційним вимогам відповідно до спеціальності. 

Наші викладачі – це висококваліфікована команда професіоналів, для яких навчальний процес – це не просто рoбота, а значуща частина їх життя. 

Весь викладацький штат постійно проходить атестацію, згідно з вимогами чинного законодавства.  

Ця освiтня програма надає можливiсть: 

 • Формувати професійне проєктно-орієнтоване мислення у менеджерів середньої та вищої ланки, які працюватимуть на підприємствах та організаціях, займатимуться агробізнесом різної форми власності. 
 • Навчити студентів виходити за звичні рамки понять менеджменту та мислити креативно i нестандартно.    
 • Пiдготувати спеціалістів, якi працюватимуть в умовах макроекономічної нестабільності та глобальноi непередбачуваності. 

Менеджери, які пройдуть навчання у нашому університеті, володiтимуть усіма цими якостями та навичками. Крім того, будуть компетентними спеціалістами з управління проєктами різного масштабу і складності.  

Якi навички отримають студенти?        

 • Керування підприємствами та організаціями, що займаються агробізнесом, та їх підрозділами.
 • Процеси управління проєктами у сфері агробізнесу, за умов невизначеності вимог зовнішнього середовища.
 • Принципи і підходи професійної та організаційної діяльності у сфері проектування, а також удосконалення управлінських технологій для підприємств та організацій сфери агробізнесу.
 • Якісне та продуктивне керування проєктами різної складності. 
 • Досконале володіння всіма навичками, необхідними для вирішення організаційних питань i питань вiдмiнного функціонування агропідприємств та організацій усіх форм власності. 

Перспективи працевлаштування  

 •  Керівники підприємств, установ та організацій. 
 •  Керівники інших основних підрозділів. 
 •  Керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.
 • Продовження навчання та отримання третього рiвня вищої освiти, ступінь доктора філософії, який відповідає сьомому рівню НРК (Нацiональна рамка квалiфiкацiй).
 • Отримання інших додаткових квалiфiкацiй в системi пiслядипломної освiти.

Зроби правильний крок. Чому навчатися краще у нас? 

Унiверситет економiки та права “КРОК”  – це навчальний заклад, де можна отримати якісну та престижну післядипломну освіту. 

У нас:

 • Велика кiлькiсть кафедр та курсів. 
 • Кращi випускники.
 • Великi перспективи кар’єрного зросту.
 • Доступна цiна.
 • Високий рівень знань, що відповідає міжнародним стандартам.     

Технiчна та матерiальна база ВНЗ  

 • просторi та сучасні навчальні мультимедійні аудиторії;
 • надсучасні комп’ютерні класи;
 • повне технічне та програмне забезпечення для дистанційних технологій навчання;
 • бібліотека, у тому числі читальна зала;
 • спортивні зали из сучасним обладнанням;
 • їдальня та гуртожиток з сучасним ремонтом та усіма комунікаціями.

Ми не просто готуємо майбутніх магістрів менеджменту, а випускаємо справжніх професіоналів та крутих управлінців для сфери агробізнесу. 

Унiверситет економiки та права “КРОК” – це найкращий внесок у ваше світле та надійне майбутнє!