Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

Управління логістичною діяльністю

Немає зараз компанії, яка б не використовувала у своїй діяльності такий бізнес-інструмент як логістика. Її мета – доставка продукції точно в строк при мінімальних витратах на постачання, зберігання, виробництво, упаковку, збут, транспорт, завдяки чому значно поліпшуються умови функціонування всієї економіки.

Головне полягає в тому, що багато в чому змінилася змістовна частина вимог до знань, умінь, навичок, що визначає сьогоднішню кваліфікацію логістів, особливо в частині стратегічної спрямованості їх діяльності і вимогам до знань сучасних методів прийняття логістичних рішень і sсм-технологій.

Випускники освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» здатні до планування, оцінки та критичного осмислення бюджету логістичної діяльності, а також до аналізу та синтезу інформації щодо вдосконалення логістичної діяльності підприємства.

Водночас вони вміють формувати та успішно реалізовувати перспективні й ефективні управлінські логістичні рішення.

Окрім того, випускники спроможні креативно здійснювати стратегічне і поточне планування та контроль матеріального, інформаційного, фінансового, а також документаційного забезпечення логістичної діяльності та здійснювати реєстрацію, облік і контроль логістичних витрат.

Бажаєте стати одним з них?

Перегляньте презентацію, для того, щоб ознайомитися з умовами вступу, дисциплінами програми, терміном та вартістю навчання.

Для більш комфортного перегляду розверніть презентацію на весь екран.

Програма фахового іспиту

Програма іспиту з іноземної мови

Програма додаткового вступного випробування (для вступників з дипломом бакалавра з іншої (не спорідненої) спеціальності)

Графік вступних випробувань

ПРАКТИКА
Основними базами практики здобувачів ступеня магістр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Управління логістичною діяльністю» є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, айс-термінали, підприємства – комерційні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, логістичні компанії.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Магістр з логістики є фахівцем сфери менеджменту організації, що реалізує комплекс логістичних функцій та завдань і може обіймати такі посади: менеджер із закупівель, менеджер з логістики, сток-менеджер, менеджер транспортного відділу, завідуючий складським терміналом, завідувач департаменту внутрішньої логістики. Після завершення навчання випускник зможе здійснювати самостійну практичну діяльність у сфері логістики на сучасних українських та міжнародних фірмах, які діють на вітчизняних та європейських ринках логістичних послуг.

ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ
Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії