Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

Управління закладами охорони здоров’я

Специфіка управління закладами охорони здоров’я обумовлена ​​тим, що охорона здоров’я – особлива сфера діяльності, яка значно відрізняється від інших видів діяльності.

Однією з найважливіших управлінських завдань в галузі охорони здоров’я населення стає досягнення цільових орієнтирів: підвищення якості та доступності медичної допомоги за рахунок ефективного використання обмежених фінансових, матеріальних, трудових та інших ресурсів охорони здоров’я в умовах швидко зростаючої конкуренції на ринку медичних послуг.

Заклади охорони здоров’я мають особливі характеристики, які вимагають модифікації загальних принципів управління або зміни акцентів.

Найбільш показовим проявом нових тенденцій в управлінні установ охорони здоров’я є поява приватних організацій з властивими їм особливостями.  Вони відрізняються від державних закладів більш гнучким управлінням, свободою у прийнятті управлінських та фінансових рішень.

У зв’язку з цим, приватні медичні установи становлять реальну конкуренцію державному сектору: краще задовольняють індивідуальні запити населення на більш високому технологічному рівні, забезпечують високу якість обслуговування.

Але  в сучасних умовах, до якого б типу закладів не належала установа охорони здоров’я, необхідною умовою її існування є управління сталим розвитком. 

Магістерська програма «Управління закладом охорони здоров’я» – це освітня програма для управлінців та державних службовців, яка готує спеціалістів нової формації для впровадження методів ефективного управління закладами охорони здоров’я усіх форм власності.

Перегляньте презентацію, для того, щоб ознайомитися з умовами вступу, дисциплінами програми, терміном та вартістю навчання. 
Для більш комфортного перегляду розверніть презентацію на весь екран.

Після закінчення освітньої програми Ви отримаєте Диплом магістра встановленого зразка по спеціальності з кваліфікацією «Керівник підприємства, установи та організації (у галузі охорони здоров’я)».

Сфери діяльності випускників програми:

  • Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я;
  • Менеджери в охороні здоров’я;
  • Керівники закладів охорони здоров’я усіх форм власності;
  • Адміністративний персонал закладів охорони здоров’я усіх форм власності;
  • Керівники та адміністративний персонал громадських організацій, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я.

Умови вступу: Базова та повна вища освіта: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Конкурсний відбір. Вступні іспити:
Усний – з основ менеджменту;
Письмовий – іноземна мова (тестування)