Як зазначає провідний французький фахівець з соціології організацій М.Кроз'є, «в сучасній конкурентній боротьбі в першу чергу боротьба йде не за володіння ресурсами, матеріальними цінностями, а за здатність до нововведень».

Останнім часом інноваційна діяльність стає як ніколи важливою для компаній. Щоб займати лідируючі позиції на ринку, підприємства зобов'язані мислити категоріями зростання і додаткової вартості, і створювати їх в інноваційних процесах, а не зупинятися тільки на зниженні витрат для утримання позицій в традиційній цінової конкуренції.

Ті фірми, які виявилися першими на ринку з нововведеннями, користуються перевагами і збирають підвищений дохід, поки конкуренти не догонят їх знову ж за допомогою інновацій.

З цього зрозуміло, що інновації в діяльності підприємств відіграють важливу роль і є основою економічного зростання.

Задля керівництва іноваційною діяльністью потрібні спеціалісти, які мають відповідні компетенції для виконання наступних функцій:

Магістерська програма «Управління іноваційною діяльністью» - це освітня програма для працівників установ, підприємств і організацій,  із підготовки  керівників і спеціалістів із сталого розвитку через впровадження  сучасних методів і інструментів інноваційної діяльності.

Це програма для тих, хто прагне постійно розвиватися, для тих, хто любить ризик і тверезий розрахунок, для тих, хто бажає отримувати нестримне задоволення від втілення у життя яскравих проектів та спостерігати за стрімким розвитком свого підприємства.

Перегляньте презентацію, для того, щоб ознайомитися з умовами вступу, дисциплінами програми, терміном та вартістю навчання.
Для більш комфортного перегляду розверніть презентацію на весь екран.


 

Ми даємо серйозну базу знань для успішного здійснення інноваційного менеджменту в різних сферах діяльності, орієнтуючись на:

 • активну діяльність випускників у сфері інновацій;
 • формування компетенцій в управлінні інноваційним розвитком підприємства;
 • набуття навичок впровадження інновацій відповідно до міжнародних стандартів.

Після закінчення програми Ви зможете:

 • розробляти інноваційні стратегії, концепцію інноваційних проектів та визначати напрямки розвитку організації з метою забезпечення її конкурентоспроможності;
 • планувати, прогнозувати та контролювати всі етапи інвестиційних проектів;
 • шукати та вивчати стратегічних партнерів та інвесторів, проводити маркетингові дослідження інновацій, і також просувати нові технології на ринку;
 • здійснювати консультаційні послуги в галузі менеджменту інновацій;
 • організовувати венчурний бізнес та налагоджувати післяпродажний сервіс нового продукту;
 • оцінювати вартість об'єктів інтелектуальної власності та організовувати її захист;
 • прогнозувати попит, розширювати ринки збуту продукції та контролювати якість виконання всіх бізнес-процесів;
 • вивчати конкурентів та конкурентоспроможність в цілому;
 • створювати креативні команди для роботи над інноваційними проектами, розробляти системи мотивації та проводити навчання персоналу;
 • вести наукову та просвітницьку діяльність.