Немає зараз компанії, яка б не використовувала у своїй діяльності такий бізнес-інструмент як логістика. Її мета - доставка продукції точно в строк при мінімальних витратах на постачання, зберігання, виробництво, упаковку, збут, транспорт, завдяки чому значно поліпшуються умови функціонування всієї економіки.

Головне полягає в тому, що багато в чому змінилася змістовна частина вимог до знань, умінь, навичок, що визначає сьогоднішню кваліфікацію логістів, особливо в частині стратегічної спрямованості їх діяльності і вимогам до знань сучасних методів прийняття логістичних рішень і sсм-технологій.

Випускники освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» здатні до планування, оцінки та критичного осмислення бюджету логістичної діяльності, а також до аналізу та синтезу інформації щодо вдосконалення логістичної діяльності підприємства.

Водночас вони вміють формувати та успішно реалізовувати перспективні й ефективні управлінські логістичні рішення.

Окрім того, випускники спроможні креативно здійснювати стратегічне і поточне планування та контроль матеріального, інформаційного, фінансового, а також документаційного забезпечення логістичної діяльності та здійснювати реєстрацію, облік і контроль логістичних витрат.

Бажаєте стати одним з них?

Перегляньте презентацію, для того, щоб ознайомитися з умовами вступу, дисциплінами програми, терміном та вартістю навчання.

Для більш комфортного перегляду розверніть презентацію на весь екран.


 

 

ПРАКТИКА
Основними базами практики здобувачів ступеня магістр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Управління логістичною діяльністю» є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, айс-термінали, підприємства – комерційні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, логістичні компанії.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Магістр з логістики є фахівцем сфери менеджменту організації, що реалізує комплекс логістичних функцій та завдань і може обіймати такі посади: менеджер із закупівель, менеджер з логістики, сток-менеджер, менеджер транспортного відділу, завідуючий складським терміналом, завідувач департаменту внутрішньої логістики. Після завершення навчання випускник зможе здійснювати самостійну практичну діяльність у сфері логістики на сучасних українських та міжнародних фірмах, які діють на вітчизняних та європейських ринках логістичних послуг.

ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ
Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії