Коли органіізації потрібна система управління проектами  і професійни менеджери проектів?

Цінність системи управління проектами особливо висока на етапі зростання організації, коли вона вже має досвід роботи на локальному ринку і намагається перенести вже апробовану бізнес-модель на вітчизняний або міжнародний ринок. В цей час організації реалізують масштабні програми розвитку, що складаються з десятка проектів.

Система управління проектами дозволяє ефективно виконувати проекти, що призводять до якісних змін всередині організацій, що в свою чергу дозволяє організаціям отримувати нові конкурентні переваги.

Як приклади таких проектів можна навести будівництво інфраструктури, вихід на IPO, виведенняна ринок нового продукту або послуги і т.д.

Керівник проекту - одна з перших осіб на підприємстві, який здійснює керівництво роботою проектних команд з впровадження проектів і програм. Він організовує і планує роботу підлеглих йому працівників, контролює своєчасне і якісне виконання; визначає тип, склад і структуру проектів із залученням системних досліджень; проводить роботу з підготовки узгодженого плану виконання розробленого проекту; аналізує загальні ресурси, терміни виконання етапів проекту і координує роботу щодо змін в проектах.

Керівник проектів та програм може займати посади директора програми, директора проекту, сертифікованого менеджера проекту, професійного менеджера проекту, практикуючого менеджера проекту - посади, затверджені Мінпраці України.

Перегляньте презентацію, для того, щоб ознайомитися з умовами вступу, дисциплінами програми, терміном та вартістю навчання.
Для більш комфортного перегляду розверніть презентацію на весь екран.


 

 

Спеціально для Вас ми визначили 10 найбільш корисних книг для підготовки до фахового вступного випробування для здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Управління проектами»

Чому обов’язково треба вчитися керувати проектами?

Тому що проекти і роботи по їх втіленню в життя, звані управлінням проектами, мають значні відмінності від звичайних робіт саме завдяки тимчасовості і унікальності кожного проекту. Проекти можуть мати подібні риси або окремі елементи, але кожен з них неповторний.

Саме тому для ефективного управління проектами необхідні специфічні знання, якими повинен володіти керівник проекту (Project Manager) і які багато в чому відрізняються від тих знань і умінь, які він набуває в компанії, займаючись звичайною роботою.