Спеціальність "Економіка підприємства"

Економіку можна назвати мистецтвом ведення господарства. Ця наука вчить, як оптимально використовувати ресурси, щоб, приміром, певне підприємство при мінімальних витратах могло досягати максимальних прибутків. Можна сказати, що студенти-економісти фактично вивчають механізм існування будь-якої компанії, незалежно від її розміру (мале підприємство чи велика транснаціональна корпорація) та форми власності.

Сфера діяльності. Економіст може працювати експертом-консультантом в державній установі. Отримані економічні знання дають можливість нашому випускнику почати свою справу, зайнятися підприємницькою діяльністю. Головне завдання - Економіст розраховує собівартість продукції, складає кошторис витрат, прогнозує економічну та фінансову діяльність і визначає, як зробити господарську діяльність компанії більш ефективною.

Термін навчання: 2,5 роки
Форма навчання: денна / заочна (модульна)
Вартість навчання: 6000 грн/семестр для набору 2016 року

У випускника напряму «Економіка підприємства» є досить широкий вибір сфери реалізації, а отже, великі шанси обрати саме ту роботу, яка буде йому до душі. Він може працювати на будь-якому підприємстві, в будь-якій організації чи установі, які можуть існувати в економічній системі держави. Фах економіста – один з найпрестижніших. Проте, щоб стати справжнім фахівцем, потрібно отримати ґрунтовну теоретичну підготовку та здобути практичний досвід. Університет «КРОК» допомагає в цьому своїм студентам.

Молодших спеціалістів з економіки підприємства готують в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій, який разом із Університетом входить до Корпорації розвитку освіти і кадрів (КРОК). Випускники Коледжу можуть продовжити навчання за цим напрямом з ІІІ курсу Університету.

В межах напряму підготовки «Економіка підприємства» студенти бакалаврату вивчають такі дисципліни: бухгалтерський облік і аудит, господарське законодавство, економіка підприємства, економіка праці, економічний аналіз, економічний ризик та його оцінка, інвестування, історія економіки та економічної думки, інформаційні системи та технології на підприємстві, менеджмент, гроші та кредит, іноземна мова, макро та мікроекономіка, маркетинг, математика для економістів, методи прийняття рішень, методика складання бізнесплану, міжнародна економіка, національна економіка, регіональна економіка, організація виробництва, планування і контроль на підприємстві, політична економія, проектний аналіз, статистика, страхування, ціноутворення, стратегія підприємства, фінанси підприємств та ін.

Ті, хто здобув базову вищу освіту і не бажає задовольнятися дипломом бакалавра, прагнучи поглибити свої знання в економічній сфері та будувати власну кар’єру, можуть продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях спеціаліста та магістра, де вони вивчатимуть фінансовий менеджмент, стратегічне управління підприємством, управління проектами, менеджмент персоналу, міжнародний менеджмент, економічну діагностику, управління потенціалом підприємства, економіку та організацію діяльності об’єднань підприємств та ін. Студенти можуть самостійно обирати ряд дисциплін циклу професійної підготовки. Це може бути пенсійна система, кредитування суб’єктів господарювання, державний фінансовий контроль, фінансовий моніторинг, управління корпоративними фінансами, управління ефективністю тощо.

Економіст розраховує собівартість продукції, складає кошторис витрат, прогнозує економічну та фінансову діяльність і визначає, як зробити господарську діяльність компанії більш ефективною. Він може обіймати посади фахівців або керівників економічних підрозділів та служб підприємств різних форм власності, державних і комерційних фінансово-кредитних структур. Економіст може працювати експертом-консультантом у державній установі або займатися дослідженнями в науково-дослідних інститутах і лабораторіях. Крім того, ґрунтовні економічні знання дають можливість випускнику за напрямом «Економіка підприємства» розпочати свою справу, зайнятися підприємницькою діяльністю.

Знання міжнародних стандартів, розуміння загальної схеми діяльності підприємства, вивчення іноземної мови в Університеті відкривають колишнім студентам перспективи для роботи за кордоном.

Університет забезпечує своїх студентів місцями для проходження практики. Під час навчання вони можуть звернутися до Центру розвитку кар’єри та отримати консультацію щодо написання резюме, працевлаштування, розглянути наявні пропозиції щодо роботи.

Детальна інформація за телефоном 044-455-69-79, вн.141.

Людмила Червінська

Менеджер зі зв'язків з громадськістю

Тел.: 455-69-79 (вн. 141)

E-mail: LyudmilaCH@krok.edu.ua

Подати заявку на навчання

Корисно знати

в цьому списку немає новин