Спеціальність "Фінанси і кредит"

Навчаючись за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», студенти опановують предмети, які формують основу їх майбутньої професійної діяльності. Зокрема, це макро- та мікроекономіка, математика, статистика, загальна теорія фінансів (гроші та кредит, фінанси підприємств), економічний аналіз, фінансовий менеджмент, ринок фінансових послуг, податкова система, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінанси зарубіжних країн, портфельний аналіз, економічний ризик, фондовий ринок і цінні папери.

Сфера діяльності - це планування та управління фінансовими потоками. Головне завдання - планування і регулювання фінансових потоків, здійснення контролю, за використанням матеріальних засобів.

Термін навчання: 2,5 роки Форма навчання: денна та заочна (модульна)
Вартість навчання: 6000 грн/семестр для набору 2016 року

В останні роки фінансові спеціальності отримали статус найпрестижніших. Висококваліфікованих спеціалістів-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, організації та установи споживкооперації, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії.

Галузь діяльності фінансиста – це планування та управління фінансовими потоками. Головне його завдання – спланувати, куди вкласти гроші, кому чи в кого і скільки позичити, які матеріали закупити, які акції придбати і як максимально вигідно продати свої. Спеціаліст-фінансист може працювати економістом-фінансистом, обіймати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному, маркетинговому відділах підприємств, комерційних організацій, в акціонерних товариствах, інвестиційних фондах і компаніях, комерційних банках, державних комісіях з цінних паперів і фондових ринків, обіймати посаду провідного спеціаліста страхової компанії.

Ті, хто обрав професію фінансиста, мають знати, що вона потребує стратегічного мислення, уважності, математичного складу розуму, витривалості, старанності та посидючості. Фінансист повинен вміти раціонально розпоряджатися коштами, правильно визначати нарахування податків, активно діяти у сфері фінансових ринків, захищати заощадження від інфляції.

Інша галузь, в якій може реалізувати себе випускник напряму підготовки «Фінанси і кредит», – банківська. Банківський службовець будь-якої ланки має знати, як функціонує банк. А це передбачає розуміння
процесу переміщення ресурсів, побудови системи фінансових послуг з метою сконцентрувати її на інтересах клієнта; роботу з кредитами, визначення оцінки бізнес-планів і діяльності підприємств; вирішення, куди слід вкладати гроші; прогнозування прибутків; здійснення маркетингової діяльності – розробки і прогнозування фінансових послуг. Достатньо важливою для банківського службовця є також здатність вишукувати фінансові ресурси на світовому ринку і залучати їх в Україну. На сьогодні банки мають доволі розгалужені напрями діяльності, що зумовлює потребу в досвідчених спеціалістах, які мали б високий рівень сучасних знань і професійних навичок. Саме тому в Університеті, крім викладання необхідних дисциплін, особлива увага приділяється отриманню студентами досвіду роботи з обраної спеціальності: співпраця з провідними банківськими установами України дозволяє їм пройти різні види професійної практики.

Студенти вивчають такі дисципліни: банківське обслуговування підприємств, банківські операції, облік і аудит в банку, інформаційні системи та технології у банківській сфері, НБУ та грошово-кредитна політика, банківський менеджмент, грошово-кредитні системи, банківський маркетинг, банківський нагляд.

Отримавши державний диплом з цього напряму підготовки, випускники зможуть претендувати на різні внутрішньобанківські посади. Вони зможуть працювати менеджерами фінансових підрозділів фінансово-банківських структур, виконуючи операції з розміщення грошових ресурсів за кредитами, цінними паперами, іноземною валютою, нерухомим майном; спеціалістами сфери міжнародних валютних розрахунків і кредитних операцій комерційних банків; спеціалістами валютних підрозділів НБУ, комерційних банків, філіалів та представництв іноземних банків в Україн

Детальна інформація за телефоном 044-455-69-79, вн.141.

Людмила Червінська

Менеджер зі зв'язків з громадськістю

Тел.: 455-69-79 (вн. 141)

E-mail: LyudmilaCH@krok.edu.ua

Подати заявку на навчання

Корисно знати

в цьому списку немає новин