Спеціальність "Маркетинг"

Напрям підготовки «Маркетинг» є достатньо новим для України. Потреба в маркетологах на сьогодні ще повністю не задоволена. Враховуючи перспективність цієї професії та те, що вона дозволяє проявляти свої творчі здібності, багато молодих людей серед усіх економічних спеціальностей обирають саме маркетинг. Якості, які повинні бути у людини, яка хоче працювати маркетологом, – активність, креативність, здатність аналізувати та робити висновки, спостережливість, інтерес до навколишнього світу, позитивне ставлення до життя.

Сфера діяльності. Будь-яке підприємство починається з правильного маркетингового планування і чітко розробленої маркетингової стратегії. Робота кожної компанії починається з вивчення ринку, товарів та послуг і його споживачів.

Головне завдання: маркетолог на основі досліджень визначає, яким має бути товар, вивчає його особливості. Маркетолог опрацьовує, яким чином товар від виробника слід доставити до споживача в потрібний час і в необхідній кількості відповідно його запитам.

Термін навчання: 2,5 роки
Форма навчання: денна
Вартість навчання: 6000 грн/семестр для набору 2016 року

Ринок праці постійно трансформується. Маркетинг певною мірою є рушійною силою цього процесу, поштовхом до змін, удосконалення, засобом, який допомагає підприємству бути завжди актуальними на ринку.

Маркетолог – це провідний фахівець ринкової економіки. Можна сказати, що життя будь-якого підприємства починається з маркетингу. Без знання його принципів неможливо розпочати та ефективно здійснювати підприємницьку діяльність. Робота кожної компанії починається з вивчення ринку, його споживачів, товарів та послуг, які їм пропонуються, з дослідження умов, необхідних для того, щоб діяльність підприємства була успішною.

Компанія повинна орієнтуватися в тому, які товари та послуги потрібні споживачам, знати, за якою ціною вони готові їх купувати, які характеристики цих товарів найбільше їм підходять, тощо. І саме маркетолог на основі досліджень визначає, яким має бути товар, його особливості, якою має бути інформація про цей товар і як найкраще її довести до споживача, а також яким чином товар від виробника слід доставити до споживача в потрібний час і в необхідній кількості відповідно до його запитів.

Проте, щоб бути професіоналом в цій галузі, слід здобути ґрунтовну освіту, яка б стала основою для побудови успішної кар’єри. Студенти Університету вивчають дисципліни циклу гуманітарної підготовки (філософія, культурологія, українська мова, іноземна мова, правознавство, соціологія та ін.), циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (мікроекономіка, макроекономіка, математика для економістів, економічна інформатика, менеджмент, фінанси, гроші та кредит, міжнародна економіка тощо) та циклу професійної підготовки (інфраструктура товарного ринку, логістика, маркетингова товарна політика, маркетингові дослідження та ін.). Частину дисциплін студенти можуть обирати самостійно, серед них – інституціональна економіка, соціальна економіка, логістика, економіко-математичні моделі в управлінні та економіці, фінанси підприємств, економічний аналіз, професійна робота на ПК, маркетинг закупівель, товарознавство, маркетинговий аудит, маркетинг послуг, маркетинг у банках, міжнародний маркетинг, маркетинговий аналіз та ін.

Теоретична підготовка в Університеті поєднується з практичною. «КРОК» має власну лабораторію маркетингових досліджень. Під час навчання студенти можуть брати участь в науковій роботі, презентуючи результати маркетингових досліджень на наукових конференціях. Крім того, Університет забезпечує студентів місцями для проходження практики. Звернувшись до Центру розвитку кар’єри, вони можуть отримати консультацію, пораду щодо проходження співбесіди з роботодавцем, складання резюме, переглянути наявні в центрі пропозиції стосовно роботи.

Одразу після закінчення Університету молоді спеціалісти можуть працювати маркетологами або економістами з маркетингу в планових відділах, відділах закупівель чи в маркетингових відділах підприємств. З часом, здобувши певний досвід, вони зможуть займати посади маркетологів-аналітиків, керівників групи відділу маркетингу, керівників відділів чи департаментів з маркетингу компаній.

Детальна інформація за телефоном 044-455-69-79, вн.141.

Людмила Червінська

Менеджер зі зв'язків з громадськістю

Тел.: 455-69-79 (вн. 141)

E-mail: LyudmilaCH@krok.edu.ua

Подати заявку на навчання

Корисно знати

в цьому списку немає новин