Спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

За сьогоднішніх умов, коли рівень відкритості економіки України (відношення обсягу експорту-імпорту держави до її валового внутрішнього продукту) є досить високим, зовнішньоекономічна діяльність країни є чинником її економічного розвитку. Нині в країні відчувається гостра потреба в кваліфікованих керівниках різного рівня. І особливо це стосується фахівців-міжнародників. Адже дуже багато українських підприємств підтримують ділові зв’язки із закордонними партнерами і мають у своїй структурі спеціальні відділи, які відповідають за міжнародну співпрацю та просування продукції компанії на світовому ринку.

Сфера діяльності - спільні підприємства, компанії з іноземними інвестиціями, підприємства, які виходять зі своєю продукцією на зовнішній ринок, транснаціональні корпорації. Головне завдання - розвиток і підтримка ділових зв'язків із зарубіжними партнерами, контроль за міжнародною співпрацею і просування продукції компанії на світовому ринку.

Термін навчання: 2 роки
Форма навчання: заочна
Вартість навчання: 6000 грн/семестр для набору 2016 року

Фахівець у сфері зовнішньоекономічної діяльності – професія, актуальна не лише для сучасного світу, вона залишатиметься затребуваною та популярною і в майбутньому, оскільки завжди існуватиме ділова співпраця України з іншими державами.

Менеджер, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, є не просто керівником, що приймає рішення стосовно економічного розвитку підприємства, - він повинен вільно орієнтуватися у багатьох аспектах сфери міжнародних відносин, знаходити шляхи виходу на зовнішній ринок та підтримувати довгострокові ділові відносини з іноземними партнерами.

Керівник має знати специфіку роботи різних підрозділів організації, вміло проводити кадрову політику, розуміти психологію та національні особливості народу країни, з якою здійснюється співпраця. Він повинен володіти, принаймні, однією іноземною мовою та, зокрема, добре знати її професійну термінологію, вільно володіти методами управління, визначати, якою має бути поведінка та стиль ділових відносин як із зовнішніми партнерами, так і всередині колективу. Від менеджера багато в чому залежить імідж фірми.

Ті, хто обирають напрям «Менеджмент» за фаховим спрямуванням «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», повинні володіти такими якостями, як активність, наполегливість, працелюбність, ініціативність, мати організаторські здібності, схильність до лідерства, бути відповідальними та не боятися приймати важливі рішення.

Опановуючи спеціальність, студенти вивчають низку гуманітарних дисциплін (історія України, філософія, релігієзнавство, іноземна мова, політологія, соціологія та ін.), а також економічні й менеджерські дисципліни, зокрема мікроекономіку, макроекономіку, фінанси, статистику, міжнародну економіку, управління кадрами, стратегічне управління, методи прийняття управлінських рішень, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства, міжнародне економічне право, міжнародний менеджмент, інформаційні технології в міжнародному менеджменті та ін.

Студенти Університету «КРОК», які вивчають менеджмент, мають можливість цілий семестр присвятити практичній підготовці, беручи участь в програмі «КРОК-Практик». Такої тривалої практики для майбутніх менеджерів немає в жодному іншому навчальному закладі. Практичних навичок студенти набувають у державних установах та організаціях – в Міністерстві економіки, Міністерстві промислової політики, Торгово-промисловій палаті України тощо, на приватних підприємствах, у зовнішньоторговельних відділах великих компаній та ін.

Випускники за цим напрямом можуть обіймати посади керівників або провідних фахівців підрозділів підприємств (організацій, фірм) зовнішньоекономічної сфери діяльності, керівників або спеціалістів імпортно-експортних відділів державних установ, експертів-консультантів спільних підприємств або підприємств, діяльність яких пов’язана з експортно-імпортними операціями, економістів-дослідників науково-дослідних інститутів та лабораторій ринково-кон’юнктурного аналізу та прогнозування.

Детальна інформація за телефоном 044-455-69-79, вн.141.

Людмила Червінська

Менеджер зі зв'язків з громадськістю

Тел.: 455-69-79 (вн. 141)

E-mail: LyudmilaCH@krok.edu.ua

Подати заявку на навчання

Корисно знати

в цьому списку немає новин