Спеціальність "Міжнародна економіка"

Глобалізація економіки, що стала ознакою сучасного світового економічного розвитку, висуває нові вимоги до підготовки фахівців. Вона потребує спеціалістів, які добре знаються на закономірностях та тенденціях розвитку світового ринкового середовища, вміють його аналізувати, приймати оптимальні рішення щодо діяльності компаній в цьому середовищі, мають навички ведення ділових переговорів, володіють основами крос-культурного менеджменту. На підготовку саме таких фахівців орієнтована спеціальність «Міжнародна економіка».

Сфера діяльності - всі сфери міжнародних відносин, де економіст-міжнародник знаходить шляхи виходу на зовнішній ринок і підтримує довгострокові ділові відносини з іноземними партнерами. Головне завдання - організація, планування, координація, аналіз і контроль за здійсненням міжнародних торгових операцій, розробка стратегій виходу підприємств на зовнішні ринки та їх реалізація.

Термін навчання: 2,5 роки
Форма навчання: денна
Вартість навчання: 6000 грн/семестр для набору 2016 року

Обов’язкове вивчення декількох іноземних мов сприяє суттєвому розширенню можливостей активної діяльності у міжнародному бізнесі, успішній участі у переговорних процесах, розвитку особистих інтелектуальних здібностей. Для реалізації себе на практиці як економістів-міжнародників студенти вивчають широке коло професійно орієнтованих дисциплін, зокрема міжнародний маркетинг, міжнародні фінанси, міжнародну економічну діяльність України, міжнародне економічне право, облік у зарубіжних країнах, міжнародну торгівлю, міжнародну інвестиційну діяльність, міжнародні організації, інформаційні системи і технології в міжнародній економіці тощо.

Вступники на цю спеціальність мають можливість навчатися за спеціалізованою програмою «КРОК-Ексклюзив», яку розробили провідні фахівці-міжнародники Університету «КРОК». З першого курсу в рамках цієї програми всі дисципліни в межах програми викладаються англійською мовою. Обов`язково вивчається німецька мова, третя мова має статус факультативу. Ця програма забезпечує ідеальні умови для формування професійних здібностей та навичок у галузі міжнародних економічних відносин.

Іншою програмою, яка вивчається в межах напряму «Міжнародна економіка», є спільний україно-австрійський проект з  експортноорієнтованого менеджменту. Участь у ньому дозволяє студентам паралельно зі здобуттям освіти за програмою Університету «КРОК» опановувати навчальний курс Австрійського університету прикладних наук IMC та, крім українського державного диплому, отримувати диплом іноземного навчального закладу.

Економісти-міжнародники займаються організацією, плануванням, координацією, аналізом та контролем за здійсненням міжнародних торговельних операцій, розробкою стратегій виходу підприємств на зовнішні ринки та їх реалізацією, розробкою планів зовнішньоекономічної діяльності, пошуком іноземних партнерів та укладанням з ними зовнішньоторговельних угод, укладанням та веденням угод з іноземними банками. Вони мають добре володіти механізмами розв’язання конфліктних ситуацій.
Фахівці з міжнародної економіки можуть реалізувати себе на посадах спеціалістів з економіки в установах та організаціях зовнішньоекономічної сфери діяльності. На них чекають українські підрозділи ТНК, банки, які співпрацюють з іноземними партнерами, торгово-промислові палати. Економісти-міжнародники потрібні також на спільних підприємствах, у зовнішньоекономічних відділах українських компаній, у науково-дослідних інститутах та центрах, які проводять дослідження стану світових товарних та фінансових ринків, розвитку інтеграційних та глобалізаційних процесів, тощо.

Фахівці з міжнародної економіки можуть працювати експертами-консультантами на підприємствах, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність, науковими співробітниками науково-дослідних установ і лабораторій, займатися науково-педагогічною діяльністю.

Цей фах — для цілеспрямованих та працелюбних. Cпівробітництво із закордонними підприємствами, колегами-іноземцями, відрядження до різних країн розширюють світогляд, дають можливість побачити світ, пізнати звичаї, спосіб життя та національні особливості інших народів. Крім того, економіст-міжнародник – одна з найбільш високооплачуваних посад.

Детальна інформація за телефоном 044-455-69-79, вн.141.

Людмила Червінська

Менеджер зі зв'язків з громадськістю

Тел.: 455-69-79 (вн. 141)

E-mail: LyudmilaCH@krok.edu.ua

Подати заявку на навчання

Корисно знати

в цьому списку немає новин