Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами

Загальна інформація

Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами була створена у вересні 2001 року як підрозділ вивчення магістерських програм специфічних категорій та дослідження сучасних технологій управління, таких як: управління проектами; бізнес-адміністрування. На даний час на кафедрі ведеться навчання за двома спеціальностями: управління проектами та бізнес-адміністрування. Кафедра входить до складу Навчально-науково Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК».

Завідуюча кафедрою: Данченко Олена Борисівна, доктор технічних наук, доцент.

Загальна кількість науково-педагогічних працівників - 9 викладачів (з них: 1 доктор технічних наук, 6 кандидатів технічних та економічних наук, 2 старших викладачів).

Програми, закріплені за кафедрою

У сфері управління кафедрою дві магістерські програми:

Наукова діяльність

Викладачі кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами проводять дослідження за науковою темою «Розробка моделей, методів та креативних технологій управління ризиками проектів бізнесу» (реєстраційний номер УкрІНТЕІ - 0116U005033 від 12.04.2016 р.).

За результатами наукових досліджень в 2016 році викладачами та аспірантами кафедри видано 15 наукових статей у фахових виданнях ВАК України та міжнародних виданнях, зроблено 12 виступів на міжнародних фахових конференціях. Результати досліджень впроваджено у навчальний процес. Також за результатами досліджень у 2014-2016 роках видано 3 монографії, 2 навчальних посібника.