Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

Кафедра управління проєктами і процесами

Загальна інформація

Кафедра бізнес-адміністрування та управління проєктами була створена у вересні 2001 року як підрозділ вивчення магістерських програм специфічних категорій та дослідження сучасних технологій управління, таких як: управління проєктами; бізнес-адміністрування. На даний час на кафедрі ведеться навчання за спеціальністю: управління проєктами. Кафедра входить до складу Навчально-наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК».

Завідуюча кафедрою: Ляшенко Олександра Миколаївна, доктор економічних наук, професор.

Загальна кількість науково-педагогічних працівників – 9 викладачів (з них: 1 доктор технічних наук, 6 кандидатів технічних та економічних наук, 2 старших викладачів).

Програми, закріплені за кафедрою

У сфері управління кафедрою магістерська програма:

Наукова діяльність

Викладачі кафедри управління проєктами і процесами проводять дослідження за науковою темою «Розробка моделей, методів та креативних технологій управління ризиками проєктів бізнесу» (реєстраційний номер УкрІНТЕІ – 0116U005033 від 12.04.2016 р.).

За результатами наукових досліджень в 2016 році викладачами та аспірантами кафедри видано 15 наукових статей у фахових виданнях ВАК України та міжнародних виданнях, зроблено 12 виступів на міжнародних фахових конференціях. Результати досліджень впроваджено у навчальний процес. Також за результатами досліджень у 2014-2016 роках видано 3 монографії, 2 навчальних посібника.