Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

Кафедра управлінських технологій

Загальна інформація

Кафедра управлінських технологій є правоприємницею кафедри менеджменту освіти, яка була створена у вересні 2000 року.   На кафедрі спочатку здійснювалась підготовка фахівців за двома магістерськими програмами «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи» напряму «специфічні категорії», а згодом  було розпочато підготовку фахівців  за магістерськими програмами «Управління інноваційною діяльністю» і «Якість, стандартизація та сертифікація».

Завідувач кафедри: Алькема Віктор Григорович, доктор економічних наук, професор.

Викладачі кафедри мають належний спектр професійних компетенцій у сфері новітніх  технологій управління та адміністрування в різних галузях та сферах економічної діяльності. На кафедрі працюють пять докторів наук професорів, які є провідними  науковцями у своїй галузі і входять до складу робочих комісій з розробки Національних проектів та програм.  Основним принципом реалізації магістерських програм кафедри є гармонійне поєднання теорії та практики. Тому до викладання професійно-орієнтованих курсів на цих програмах  залучаються висококваліфіковані спеціалісти практики.  Кафедра входить до складу Навчально-наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК».

Загальна кількість науково-педагогічних працівників кафедри – 20 викладачі (з них: 9 – доктори, 7 – кандидати технічних та економічних наук, доценти, 2 – старші викладачі, 2 – викладачі).

Програми, закріплені за кафедрою:

Магістратура:

Бакалавріат: 

Наукова діяльність

            Викладачі кафедри управлінських технологій здійснюють науковий пошук у сфері розробки та впровадження організаційних інновацій у різних  галузях економіки. Науково-експертна діяльність кафедри полягає в розробці методик оцінки ефективності інноваційних проектів різного рівня та імплементації міжнародного досвіду розробки та впровадження технічних регламентів Європейського Союзу.  

            За результатами досліджень у 2013 році викладачами кафедри надруковано 36 наукових статей у фахових виданнях ВАК України та міжнародних виданнях, видано 4 колективні монографії. Викладачі кафедри взяли участь у 26  міжнародних та всеукраїнських конференціях.  Результати досліджень впроваджено у навчальний процес шляхом видання  у 2012-2013 роках   6 навчальних посібників.