Данченко Олена Борисівна

Завідувач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами, доктор технічних наук, доцент.

Тел.: (067) 593-11-02
Email: elenadan[at]krok.edu.ua

Головні особисті досягнення: народження доньки, захист кандидатської дисертації, захист докторської дисертації.

Улюблений вислів: "Нет ничего более постоянного, чем изменения."

Життєве кредо: "Риск - благородное дело."

Захоплення: танці, квітникарство.

Перелік дисциплін які читає викладач:

 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Інформаційні технології в бізнесі
 • Інформаційні технології корпоративного управління
 • Ризик-менеджмент
 • Управління знаннями

Основні наукові праці викладача:

 • Вісник ЧДТУ, №2, 2006,с.1-06-110.
 • Класифікація проектних відхилень. Збірник наукових праць сімнадцятої березневої сесії НТШ, Черкаси, 2007, с.191-192.
 • Аналіз прибутків та витрат як інструмент прийняття рішень при управлінні державними проектами та програмами. Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Чернівці: Рута, 2006. - 304 с., с.165-166.
 • Управління програмами економічного і соціального розвитку. Тези доповідей 3 Міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства." Тема: Управління проектами в умовах глобалізації знань. - К.:КНУБА, 2006. - 176с. - с.51-52.
 • Виділення показників змін в проекті.Тези доповідей 3 Міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства." Тема: Управління проектами в умовах глобалізації знань. - К.:КНУБА, 2006. - 176с. - с.49-51.
 • Інформаційна база автоматизованої системи бюджетування проектів будівництва складних енергетичних об'єктів. Тези доповідей 3 Міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства." Тема: Управління проектами в умовах глобалізації знань. - К.:КНУБА, 2006. - 176с. - с.53-55.
 • Управління відхиленнями в проекті. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування", Миколаїв 2006, №5/1 (410), с.59-63.
 • Структура інформаційної бази автоматизованої системи бюджетування при будівництві складних енергетичних об'єктів з врахуванням ризиків. Вісник ЧДТУ, 2007, №1-2, с.128-131.
 • Огляд методів аналізу ризиків в проектах. Управління проектами та розвиток виробництва, №1(21), 2007, с.57-64.
 • Управління ризиками проектів навчання в умовах модульно-рейтингової системи/ Управління проектами та розвиток виробництва, №2(22), 2007, с.84-88.
 • Технології управління відхиленнями в проекті. ХАИ, 2007, 5 Международная научно-практическая конференция „Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", тезисы докладов, с.46-47.
 • Підходи до класифікації ризиків в проектах. Миколаїв, 2007, 3 Міжнародна науково-практична конференція „Управління проектами: стан та перспективи", с.91-93.
 • Мотивація персоналу в проектах. Миколаїв, 2007, 3 Міжнародна науково-практична конференція „Управління проектами: стан та перспективи", с.94-98.
 • Особливості організаційних проектів у ВНЗ. Миколаїв, 2007, 3 Міжнародна науково-практична конференція „Управління проектами: стан та перспективи", с.87-91.
 • Управління проблемами в проекті. Тези доповідей міжнародної конференції. Тема: правління проектами в умовах глобалізації знань // Київ, КНУБА, 2007. - 174с. - с.43-44.
 • Управління освітніми проектами в умовах модульно-рейтингової системи навчання. Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: Тези доповідей: Матеріали 13 Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 листопада 2007 р. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - с.
 • Анализ современных информационных технологий управления рисками. Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: Тези доповідей: Матеріали 13 Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 листопада 2007 р. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - с.
 • Аналіз проектних відхилень. Збірник наукових праць вісімнадцятої березневої сесії НТШ, Черкаси, 2008
 • Модифицированный метод функционально-стоимостного анализа для реинжиниринга бизнес-процессов организации. Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць. - Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ „КНЕУ ім.. Гетьмана", 2008. - с.40-41.
 • Методы управления рисками портфеля проектов. Тези доповідей 5 міжнародної конференції „Управління проектами у розвитку суспільства". Тема: Професійне управління проектами - шлях до збільшення активів організації. // К.: КНУБА, 2008, с.66-67.
 • Синергетический подход к управлению отклонениями в проекте. Тези доповідей 5 міжнародної конференції „Управління проектами у розвитку суспільства". Тема: Професійне управління проектами - шлях до збільшення активів організації. // К.: КНУБА, 2008, с.65-66.
 • Поняття аудиту енергетичного проекту. Управління проектами: стан та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: - Миколаїв: НУК, 2008, с.47-48.
 • Классификация портфелей проектов. 6 Международная научно-практическая конференция „Актуальные проблемы управления бизнесом, предприятиями и проектами" - Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского „Харьковский авиационный институт", 2008, с. 63-64.
 • Сучасна методологія управління змінами в проектах. Вісник ЧДТУ №3, 2008
 • Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання. «Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Фізика. Електроніка.», 2009
 • Планування діяльності підприємства з врахуванням ризиків. "Вчені записки" Університету економіки та права "КРОК", 2009.
 • Польшаков В.І., Данченко О.В., Польшаков І.В. Реінжинірінг бізнес-процесів: Монография. - К.: Університет економіки та права "КРОК",2011.- 240 с.
 • Данченко О.Б. и др. Функционально-стоимостной анализ в управлении проектами наукоемких предприятий: Монография. - Днепропетровск: "ІМА-Press",2011. - 237 с.
 • Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів: Навчальний посібник.  - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014.- 238 с.