Шарова Олена Степанівна

Шарова Олена Степанівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Тел.: +38 (044) 455-69-79 (вн. 154)

Професійна діяльність: практикуючий керівник проектів у сфері нерухомості, консультант з питань управління проектами. Розробник навчальних курсів «Оцінка та аналіз ризиків у проектах», «Організація та управління проектно-орієнтованими підприємствами», «Управління проектами». Викладач дисциплін «Управління ІТ-проектами»,  «Інформаційні технології управління проектами», « Управління ризиками проектів», « Проектно-орієнтована організація та проектний офіс», «Управління проектами державно-приватного партнерства».

1992-2003 р. – УПТЦ «Агропромсистема», інженер-програміст.
2003-2004 р. – ТОВ «КВИЗА-ТРЕЙД» (ТМ Велика кишеня), керівник проектів та програм.
2004-2011 р. – ТОВ «Слав-Інвест Консалтинг та Управління проектами», керівник проектів та програм.
2011 р. – поточний час – Університет «КРОК», доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами.
2012 р – поточний час – ТОВ «Технології Управління Спайдер Україна», консультант (за сумісництвом).

Освіта:

1.   Повна вища освіта, Київський університет  ім. Тараса Шевченка, математика, 1992 р.
2.  Друга вища освіта, Університет економіки та права «КРОК», Управління проектами, 2001 р.

Визначні наукові праці:

1.   Шарова О.С. Про проекти державно-приватного партнерства: основні визначення / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2015. – № 1 (53). – С. 91 – 95. Фахове видання.
2.  Рач В.А. Категорійний апарат проекту девелопменту нерухомості / В.А. Рач, О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2008. – № 2 (26). – С. 40 – 50.
3.  Онищенко І.І., Шарова О.С. Модель життєвого циклу проекту розробки тиражного програмного продукту та виведення його на ринок. Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць / Під ред. В.А. Рач. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2013. №3. –С. 115 – 121. Фахове видання.
4.  Шарова О.С. Система моделей та критерій закінчення стадії формування бачення продукту проекту девелопменту фази проектування / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2008. – № 3 (27). – С. 10 – 27.
5.  Шарова Е.С. Управление ИТ-проектами [Текст] / Е.С. Шарова // Современные концепции управления предприятием и информационные технологии «СКУПИТ  2006». – К., 2006.

Публікації:

1.   Шарова О.С. Проекти державно-приватного партнерства: особливості розподілу відповідальності / О.С. Шарова // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2015. – № 3. – С. 58 – 64. Фахове видання.
2.  Шарова О.С. Особливості організаційної структури управління проектами державно-приватного партнерства / О.С. Шарова // Вчені записки Університету «КРОК», Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1(1997).-Вип.40. – К., 2015. –  180 с. – С.161-169. Фахове видання.
3.  Шарова О.С. Про проекти державно-приватного партнерства: особливості планування / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2015. – № 2 (54). – С. 47 – 54. Фахове видання.
4.  Шарова О.С. Формування бачення продукту проекту девелопменту як інструмент зниження невизначеності учасників проекту стосовно конфігурації продукту проекту. Розвиток інформаційного суспільства. Колективна монографія. Том 3. Управління проектами, програмами та проектно-орієнтованим бізнесом / В.В. Морозов, Є.Д.Кузнецов, О.Б.Данченко та ін., за наук. ред. В.В.Морозова. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 238 с. – С.70-95.
5.  Шарова О.С. Дослідження критерію закінчення стадії формування бачення продукту проекту девелопменту. Розвиток інформаційного суспільства. Колективна монографія. Том 3. Управління проектами, програмами та проектно-орієнтованим бізнесом / В.В. Морозов, Є.Д. Кузнецов, О.Б.Данченко та ін., за наук. ред. В. В. Морозова. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 238 с. – С.96-128.
6.  Шарова Е.С. Развитие проектно ориентированных предприятий строительной отрасли в условиях кризиса / Е.С.Шарова // Вчені записки Університету «КРОК», Університет економіки та права «КРОК». – Вип.27: у 2-х т. – К., 2011. – Т.2. Держава та суб’єкти підприємництва: актуальні виклики та економічна безпека. Глобалізація, реформи національних систем вищої освіти та професіоналізація університетського менеджменту. – 185 с. – С.126-131.
7.   Рач В.А. Критерії визначення появи фази формалізації продукту проекту в проектах розвитку нерухомості / В.А. Рач, О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2006. – № 3 (19). – С. 114 – 123.
8.  Шарова О.С. Системна модель управління фазою формалізації продукту проекту / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2007. – № 2 (22). – С. 168 – 172.
9.  Шарова О.С. Критерій закінчення фази формалізації продукту проекту девелопменту / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2007. – № 4 (24). – С. 93 – 101.
10. Шарова О.С. Критерій закінчення процесу декомпозиції робіт проекту / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2005. – № 4. – С. 98 – 104.
11. Шарова О.С. Про деякі питання виконання графіків виконання робіт / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2005. – № 34. – С. 52 – 56.
12. Шарова О.С. Про деякі питання формування вартості послуг з управління проектом / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2005. – № 34. – С. 60 – 64.

Сфери наукових інтересів

Мікс управлінських технологій; управління ризиками в проектах; розвиток організацій через проектне управління; управління портфелями проектів

Напрями наукових досліджень

Waterfall vs agile: особливості використання на практиці; Практика управління проектами

Особисті досягнення

У Всеукраїнській студентській олімпіаді 2015-2016 навчального року зі спеціальності «Управління проектами» підготовлені доцентом Шаровою О.С. студент магістратури спеціальності 05.13.22 Москов О. здобув друге  місце.

У Всеукраїнській студентській олімпіаді 2014-2015 навчального року зі спеціальності «Управління проектами» підготовлені доцентом Шаровою О.С. студенти магістратури спеціальності 05.13.22 Каравезер К.В. та Кириленко О.Г. здобули перше та третє місце відповідно.

У Всеукраїнській студентській олімпіаді 2013-2014 навчального року зі спеціальності «Управління проектами» підготовлений доцентом Шаровою О.С. студент магістратури спеціальності 05.13.22  Спічка М.О. виборов Перше місце за виконання творчого завдання.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах

1.    Шарова О.С. Проблеми ресурсного планування у слабких матричних структурах О.С. Шарова // Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи: міжнар. наук.-практ. конф.,  18 травня 2015 р.: тези доп. - К., 2015. - С. 251 - 253.

2.    Шарова О.С. Практичні рекомендації щодо розробки та моніторингу графіків проектів девелопменту / О.С. Шарова // Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи: міжнар. наук.-практ. конф.,  11-12 травня 2012 р.: тези доп. - К., 2012. - С. 251 - 253.

3.    Шарова О.С. Про деякі питання інтеграції управлінського, бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві в межах проектного управління/ О.С. Шарова // Управління програмами приватно-державного партнерства з метою стабілізації розвитку України: міжнар. наук.-практ. конф.,  19-20 травня 2011 р.: тези доп. - К., 2011. - С. 274 - 275.

4.    Шарова Е.С. Классификация рисков проектов девелопмента / Е.С. Шарова // Управління цінністю проектів та програм розвитку організацій: міжнар. наук.-практ. конф.,  травень 2010 р.: тези доп. - К., 2010. - С. 234 - 236.