Ушакова Ніна Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Консультант директора Інституту післядипломної освіти

Телефон: (044) 455-69-79 (вн. 234), (096) 302-47-07

E-mail: gannab[at]krok.edu.ua

Професійна діяльність – Почесний Голова Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, професор, керівник Робочої групи МОН України з розробки матеріалів навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для підготовки фахівців з вищою освітою, керівник Робочої групи Мережі Глобального договору ООН в Україні «Оцінка ефективності КСВ»,експерт з розвитку педагогічної майстерності викладачів ВНЗ, організації навчального процесу, нормативної бази та стандартів вищої освіти, науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Під керівництвом Ушакової Н.М. розроблено і введено в дію друге покоління галузевих стандартів з напряму “Менеджмент”, введено до Національного класифікатора професій 12 професійних назв робіт “менеджер...”.

Заслужений працівник освіти України, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, грамотою Верховної ради України, знаком Петра Могили, відмінник освіти.

Публікації: 

 • Економіка підприємства / Н.М. Ушакова. – К.: КНТЕУ, 2006.– 500 с. - Рекомендовано МОН України
 • Удосконалення національних освітніх стандартів у відповідності до євроінтеграційних процесів / Н.М. Ушакова // VII Міжнародна науково-методична конференція «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій». - Суми, 2008. – С. 13-21.
 • Методичні рекомендації з організації та змісту науково-педагогічної (асистентської) практики для студентів магістратури з галузі знань «Міжнародні відносини» та «Економіка та підприємництво» / Н.М. Ушакова, О.І. Січкарук, О.Ю. Чеховська. – К.: Університет «КРОК», 2009, - 31 с.
 • Навчально-виробнича практика (комплексний тренінг у віртуальному підприємстві) / Н.М. Ушакова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. -100 с.
 • Проактивна позиція освіти в реалізації соціальної відповідальності / Н.М. Ушакова, І.В. Іванова // Вчені записки Університету «КРОК». – К.: Університет «КРОК», 2011. - Випуск 26, Т. 1. - с.134-141.
 • Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної (асистентської) практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03010201 «Психологія» / Н.М. Ушакова, Н.С. Чаюн. - К.: Університет «КРОК», 2011. – 32 с.
 • «Методичні рекомендації щодо формування та впровадження в Україні соціальної відповідальності бізнесу (виробничий рівень)» (у співавторстві). Луганськ: Міністерство соціальної політики України державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин (ду нді ств), 2012. – 27с.
 • «Соціальна відповідальність ВНЗ як суб’єкта ринку освітніх послуг / Н.М. Ушакова, І.В. Іванова // Вчені записки Університету «КРОК».– К.: Університет «КРОК», 2012. – Вип.32. Т.2. - С.10-19.
 • Правові аспекти управління навчальним закладом / Н.М. Ушакова, Л.І. Паращенко // Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. –К.: Ун-т “КРОК”, 2013. - 56 с.
 • «Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності». / Ушакова Н.М., Супрун Н.А., Данилюк А.В.// За загальною редакцією Супрун Н.А., Ушакової Н.М. – К., 2013. – 22 с. За підтримки Мережі Глобального договору ООН в Україні, розроблено Робочою групою у складі: Ушакова Н.М. (керівник), Супрун Н.А. (заступник керівника), Горохова Л.П. (секретар), Баюра Д.О.; Данилюк А.В., Денис О.Б.; Литвиненко Т.М.; Петроє О.М.; Сагайдак Ю.А.; Солобай Ю.В.; Хамідова А.Ш.; Хлевицька Т.Б.
 • Економіка освіти: Комплекс навчально-методичного забезпечення / Н.М. Ушакова. - К. Університет «КРОК», 2014. – 46 с.
 • Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічної (асистентської) практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напрямів професійної підготовки 8.03050301 «Міжнародна економіка», 8.03020401 «Міжнародна інформація», 8.03020601 «Міжнародний бізнес» / Н.М. Ушакова, Н.С. Чаюн. – К. Університет «КРОК», 2014. – 36.с.

Участь у наукових конференціях і науково-методологічних семінарах 2014 – 2013 рік 

 • Участь у Виставці соціальних та екологічних проектів «CSR Marketplace». Головний організатор – Центр «Розвиток КСВ» (лютий 2014, Київ)
 • V-й Всеукраїнський  семінар «Формування та розвиток соціальної відповідальності в процесі  підготовки сучасного фахівця». Модератор Семінару. Доповідь на тему: «Соціальна відповідальність освіти». Київський національний університет технологій та дизайну (травень 2014, м. Київ)
 • Участь у дискусії на тему «Прозорість та підзвітність державних компаній: як вибудовувати КСВ»  PwC Україна (травень, 2014, Київ)
 • Участь у презентації аналітичної доповіді «Розвиток КСВ в Україні у 2012 році. Прогнози на 2013 рік», Центр «Розвиток КСВ» (лютий, 2013, м. Київ)
 • Другий всеукраїнський студентський конкурс з КСВ. Спільно з Центром «Розвиток КСВ», компанією «Ернст і Янг», Київською бізнес-школою, Академією праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. Експертиза та оцінювання студентських робіт, представлених на конкурс (травень 2013)
 • Участь  у сесійному засіданні робочої групи «Культурний та соціальний виміри євроінтеграційної стратегії України» з обговорення  «Національна модель політики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) як компоненту євроінтеграційної стратегії України», Національний інститут стратегічних досліджень (березень 2013, м. Київ)
 • Майстер–клас в рамках тижня корпоративного волонтерства: бізнес + громадські організації в межах проекту UNITER. Центр «Розвиток КСВ», Університет економіки та права «КРОК» (березень 2013, м. Київ)
 • Доповідь: «Досвід впровадження у навчальний процес ВНЗ України дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність». Соціальна відповідальність  освіти» (квітень 2013, , м. Київ)
 • Участь у Круглому столі «Розвиток соціальної відповідальності в освіті». В рамках виставки «Освіта та кар’єра – 2013». Міністерство освіти та науки, Інститут  інноваційних технологій і змісту освіти. Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика». Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. (квітень 2013, м. Черкаси)
 • Участь у VII-ій Міжнародній конференції «Ответственность бизнеса перед страной». Організатор - журнал «Експерт Україна» (травень 2013, м. Київ)
 • Круглий стіл «Методичні підходи до оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності». За підтримки Мережі Глобального договору ООН в Україні.
 • Модератор Круглого столу, доповідь: «Впровадження курсу з корпоративної соціальної відповідальності в українських університетах: методологія, перші результати, перспективи». «Інститут економіки та прогнозування» НАН України (червень 2013, м. Київ)
 • Літній інститут УАРМБО-2013. «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та освіти: досвід та проблеми взаємодії». За підтримки Мережі Глобального договору ООН, Центру «Розвиток КСВ» та компаній «ДТЕК», «Ернст енд Янг», «Оболонь», «Платинум Банк», «СКМ», «Слідопит», «Тетра Пак», «Фармак», Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, Університету економіки та права «КРОК». Керівник Літнього інституту, розробка, підготовка, навчально-методичне забезпечення, доповіді: «Презентація програми курсу «Корпоративна соціальна відповідальність», «Досвід впровадження у навчальний процес ВНЗ України дисципліни «КСВ», «Формування компетенцій з КСВ в освітньому середовищі України для студентів усіх галузей знань», «Соціальна відповідальність освіти». Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (червень-липень 2013, м. Черкаси)
 • І-й Національний Форум «Бізнес і університети». Спільно з Міністерством освіти і науки України, УСПП, Центром «Розвиток КСВ», Представництвом Європейського Союзу в Україні (листопад 2013, м. Київ)
 • Участь у роботі Робочої групи Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Адміністрації Президента України з розробки Стратегії сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні (липень – грудень 2013)
 • Круглий стіл «Стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності в Україні: експертні оцінки» в рамках VІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів». За підтримки «Інституту економіки промисловості» НАН України. Модератор Круглого столу, доповідь: Представлення підсумків реалізації проекту «Включення питань корпоративної соціальної відповідальності в діяльність університетських кіл в Україні». Донецький Національний університет економіки та торгівлі  ім. Михайла Туган–Барановського (листопад 2013, м. Донецьк)
 • Круглий стіл «Корпоративна соціальна відповідальність освіти: особливості бізнес-підготовки фахівців» в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності економічних суб’єктів в сучасному світі». Модератор Круглого столу, доповідь: «Соціальна відповідальність освіти». Харківський Національний університет ім. В.Н.Каразіна (листопад 2013, м. Харків)
 • Експертна оцінка нефінансових звітів компаній на запрошення Центру «Розвиток КСВ» (листопад – грудень 2013)
 • Третій всеукраїнський студентський конкурс з КСВ. Спільно з Центром «Розвиток КСВ», компанією «Amway», Київською бізнес-школою Академією праці, соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України. Експертиза та оцінювання студентських робіт, представлених на конкурс (вересень – грудень 2013, м. Київ)