Запорожець Тетяна Василівна 
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Посада: доцент

Телефон: (044) 455-57-12, 455-56-90 (вн. 125)
E-mail: tredpar[at]ukr.net

Освіта: У 1988 р. закінчила філософський факультет Київського національного університету ім. Т.Шевченко.

Професійна діяльність:  2000-2001 рр. – консультант департаменту моніторингу в проекті Міжнародної Фінансової Кропорації та Світого Банку; 1988-2000 рр. – старший викладач кафедри соціології Волинського інституту економіки та менеджменту. Доцент кафедри управлінських технологій Університету економіки та права «КРОК».

Перелік дисциплін які читає викладач: «Соціологія», «Етика і естетика», «Етика міжнародного бізнесу», «Загальна та правова соціологія», «Корпоративна соціальна відповідальність».

Відзнаки та нагороди: 

 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету (15 травня 2005 р.); 
 • Грамота за високий професіоналізм, компетентність та ефективну взаємодію з деканатом факультету економіки та підприємництва з питань організації навчально-виховної діяльності (Київ-2006); 
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток Університету та з нагоди Дня працівника освіти (01 жовтня 2009 р.).
 • Подяка за проведення майстер-класу у четвертому професійному баркемпі Business Master camp (26 березня 2014 року).

Хобі: психологія, психотерапія, цигун, нетрадиційна медицина, танцювально-рухова терапія.

Життєве кредо: постійний розвиток, робота над собою, позитивне мислення.

Наукові праці:

 • Запорожець Т.В. Феномен утопії в соціальній думці./ Т.В. Запорожець – К.: ПЦ “Фоліант”, 2004. – 144 с. (у співавторстві).
 • Запорожець Т.В. Соціологія. Практикум (Збірник практичних завдань для використання на сем. заняттях). / Т.В. Запорожець – К.: УЕП “КРОК”, 2007. – 96 с.
 • Запорожець Т.В. Інтегративна роль релігії в сучасному суспільстві. / Т.В. Запорожець // Религия и гражданское общество: новые национальные границы и парадоксы глобализаций культурного пространства. Материалы VІІІ Международного семинара 20-22 ноября 2008 г. – Ялта– Севастополь. / Под ред. Сенюшкиной. – 2008. –  С.74-83.
 • Запорожець Т.В. Моральні виклики глобального інформаційного суспільства». / Т.В. Запорожець // Вчені записки Університету «КРОК» – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»., 2009.– Вип.20. – Т. ІІІ. –С. 238-246.
 • Запорожець Т.В. Соціокультурні особливості трансформаційних станів суспільства / Т.В. Запорожець // Матеріали Х Ювілейної науково-практичної конференції «Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії». – К.: НАУ, 2010. – С. 25-30.
 • Запорожець Т.В. Освіта як фактор формування соціально відповідальної поведінки. / Т.В. Запорожець // Корпоративна соціальна відповідальність – фактор сталого розвитку держави / Зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – К.: Акад. праці і соц. відносин федер. проф. спілок України, 2012. – С. 189-190.
 • Запорожець Т.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін «Соціологія / Т.В. Запорожець // Основи соціології». – К.: Ун-т економіки та права „КРОК”. Київський коледж нерухомості, 2012. – 85 с.
 • Запорожець Т.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін «Соціологічні дослідження в освіті». / Т.В. Запорожець – К.: Ун-т економіки та права „КРОК”, 2012. – 39 с.
 • Запорожець Т.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін «Корпоративна соціальна відповідальність». / Т.В. Запорожець – К.: Ун-т економіки та права „КРОК”, 2012. – 88 с.
 • Запорожець Т.В. Інформаційна етика як відповідь на моральні виклики глобального інформаційного суспільства / Т.В. Запорожець // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 10. Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – С. 245-260.
 • Запорожець Т.В. Менеджер з корпоративної соціальної відповідальності – майбутні чи вже сьогоднішні реалії / Т.В. Запорожець // Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку – Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції Донецьк: Дон ДУУ – 2013 – С.86-88.