З 25 по 27 вересня 3 спеціальності Інституту пройшли акредитацію


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК» успішно пройшов акредитацію.

Магістратура специфічних категорій:

  • Спеціальність «Бізнес-адміністрування» (8.18010016)

Перепідготовка спеціалістів:

  • Облік і аудит (7.03050901)
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (7.03060104)

Ліцензію буде продовжено до 2019 року!

Також у 2014 році відповідно до рішення ДАК від 27 грудня 2013 року, протокол № 108 (наказ МОН України від 08.01.2014 № 1-л), Університет «КРОК» отримав черговий сертифікат про акредитацію – cерія PІ-ІV № 1159341. Він діє до 1 липня 2019 р. 

Акредитація вищого навчального закладу – це державне визнання його статусу (рівня акредитації). Строк дії сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності) для вищого навчального закладу, що не має статусу національного, становить п’ять років. Рівень акредитації – рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації. В Україні IV (четвертий) рівень акредитації є найвищим.

<- Назад до: Новини Інституту