Атестовано випускників відповідно до нового закону «Про вищу освіту»


В період з 26 по 28 березня 2015 року в Інституті магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету економіки та права «КРОК» здійснювалась атестація випускників ступеня магістр, галузі знань специфічні категорії, спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю». Було атестовано 13 студентів денної та 22 студенти заочної форми навчання, які успішно виконали магістерські дослідження та здійснили їх апробацію на наукових конференціях та у фахових наукових виданнях. За результатами захисту загальна успішність  склала 100%, а якісна у студентів денної форми становить 69% а заочної 82%. Атестаційна комісія відзначила високий науковий рівень та практичну значущість  робіт студентів денної форми таких як  Коченко О.М., Коченко К.А. та Мусієнко К.С. а також студентів заочної форми навчання –  Бухарова В.В., Крутькова Д.Є., Перебийніс І.М. та Шемеляк М.В.

Рішенням атестаційної комісії  випускникам присвоєно кваліфікацію «Професіонал з інноваційної діяльності».

<- Назад до: Новини Інституту