Оголошується набір на курси (березень-квітень 2012)


"Бухгалтерський та фінансовий обліки:теорія та практика "

Початок занять: 26 березня 2012 року (Пн., Ср.)

Вечірня форма навчання.

Слухачі отримують теоретичні та практичні знання з наступних тем:

основи бухгалтерського обліку: організація бухгалтерського обліку на підприємстві, синтетичні  і аналітичні рахунки (субрахунки, забалансові рахунки), документація: первинний, звітний документ, виправлення помилок у первинних документах; зберігання документів, склад і порядок заповнення звітних регістрів малими підприємствами, журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку, облік основних засобів, варіанти надходження основних засобів на баланс підприємства, методи нарахування амортизації, норма амортизації основних фондів в процентному відношенні до балансової вартості групи, покращення основних засобів в бухгалтерському обліку, ліквідація основних засобів, облік нематеріальних активів, удосконалення нематеріальних активів та їх обслуговування, облік запасів, витрати матеріалів, облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), облік малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), облік в виробництв, облік товарів на підприємстві в торгівлі, облік касових операцій, облік заробітної плати.

«Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності»

Початок занять: 26 березня  2012 року (Пн. - Пт.)

Денна форма навчання.

Слухачі отримують теоретичні та практичні знання з наступних тем: Бухгалтерський облік, фінансовий облік,  облік податків та складання податкової звітності на підприємстві, фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства, міжнародні стандарти фінансового обліку, управлінський облік, облік зовнішньоекономічної діяльності та валютні операції, аудит, користувач ПК, 1С: Підприємство 8.2. Бухгалтерія для України, практичний самоменеджмент.

«Управління фінансами підприємства»

Початок занять: 26 березня 2012 року (Пн., Ср.)

Вечірня форма навчання

Слухачі отримують теоретичні та практичні знання з наступних тем: управлінські рішення щодо формування найкращої структури позикових коштів за формою, строкам і вартості, вартість капіталу компанії та оцінка бізнесу, управління витратами, системи калькулювання затрат для управління і контролю, метод повної собівартості та директ-костінг, аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу виробництва (діяльності) та прибутку (CVP-аналіз), комплексне оперативне керування оборотними активами й короткостроковими зобов'язаннями підприємства (грошовими коштами, дебіторською заборгованістю, запасами сировини й готової продукції, та кредиторською заборгованістю й короткостроковими кредитами), факторинг в сучасній діяльності компаній, практичне використання методології врахування фактора часу у фінансових розрахунках, аналіз фінансового стану підприємства як найважливіший засіб прийняття  управлінських рішень, управління інвестиційною діяльністю та методи оцінки доцільності капітальних вкладень підприємства.

"Кореспондент преси (курси журналістики)"

Початок занять: 03 квітня 2012 року (Вт., Чт.)

Вечірня форма навчання.

Після закінчення даного курсу Ви дізнаєтесь, як і де шукати інформацію для статті, як вести власний архів, як правильно організувати і провести інтерв’ю; навчитесь подавати зібраний матеріал у формі репортажу, коментаря, рецензії; отримаєте багато практичних знань, які знадобляться вам у майбутній роботі. А саме: як правильно будувати журналістський матеріал, працювати з інформацією в Інтернеті, як підготувати журналістське розслідування, чим один жанр відрізняється від іншого і як новачку освоїтися в редакційному колективі, де працюють досвідчені журналісти. Поза увагою не залишиться і реклама в ЗМІ.

"Техніка мовлення та ораторське мистецтво"

Початок занять:  03 квітня 2012 року (Пн., Ср./Вт., Чт.)

Вечірня форма навчання.

Слухачі отримують теоретичні та практичні знання з наступних блоків навчання: Техніка мовлення (дихання, голос, дикція); Підтовка до публічного виступу; Логіка мовлення. Інтонація. Робота з текстом, норми орфоепії; Страх публічних виступів; Фактори впливу на публіку; Мистецтво переконання; Робота з аудиторією; Вільне спілкування.

"Іміджмейкер/речник політичного лідера (з основами PR та журналістики) "

Початок занять: 04 квітня 2012 року (Пн., Ср./Вт., Чт.)

Вечірня форма навчання.

Слухачі отримують теоретичні та практичні знання з наступних тем: Загальні приниципи організації виборчої кампанії; Лобізм: сутність, легітимність, практика; Імідж політичного лідера, іміджмейкерство; Прес-конференція: методи її підготовки та проведення; Написання прес-релізів; Агітація, переконування, пропаганда; «Репертуар» типової зустрічі політика з електоратом; Основи риторики, публічні виступи, культура та правила усного мовлення, дикторська мова; Реклама, копірайтінг, іміджева та непряма реклама; Особливості роботи прес-секретаря на публічних заходах; Юридичний лікбез/етичний кодекс сучасного іміджмейкера; Методи прихованого збирання інформації (метод «маски», репортаж-камуфляж та ін.).

"Коучинг"

Початок занять: 04 квітня 2012 року (Пн., Ср.)

Вечірня форма навчання.

Слухачі отримують теоретичні та практичні знання з наступних тем: Основні поняття та навички коучингу, етика коучингу, відмінності між коучингом та тренінгом, консультуванням, робота з часом у коучингу, робота з мета програмами у коучингу, та багато ін.

«Бізнес-планування»

Початок занять: 04 квітня  2012 року (Пн., Ср.)

Вечірня форма навчання.

Слухачі отримують теоретичні та практичні знання з наступних тем: особливості складання бізнес-плану, змicт розділів бiзнес-планування, опис підприємства і галузі; опис продукції (послуг); маркетинговий план; виробничий план; організаційний план; фінансовий план;  вивчення можливостей ринку: клієнти, конкуренція на ринках збуту, аналіз бізнес-середовища та багато іншого.

"Івент-менеджер"

Початок занять: 05 квітня 2012 року (Пн., Ср./Вт., Чт.)

Вечірня форма навчання.

Слухачі отримують теоретичні та практичні знання з наступних тем: Спеціальні корпоративні заходи, як інструмент управления персоналом; Внутрішньокорпоративні заході, як частина корпоративної культури; Корпоративне свято; Особливості організації та проведення окремих заходів та багато іншого.

«Податковий менеджмент та звітність»

Початок занять: 09 квітня 2012 року (Пн., Ср.)

Вечірня форма навчання

Слухачі отримують теоретичні та практичні знання: організація податкової системи України; адміністрування податків; податок на прибуток та його структура згідно Податкового кодексу України; податок на додану вартість та його структура за Податковим кодексом України; оподаткування ПДВ, принципи, порядок, дата визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту; податковий кредит, умови, порядок, підстави відображення; податок з доходів фізичних осіб: ставки, об’єкт оподаткування; ПДФО окремих операцій; оподаткування ПДФО операцій особливого виду. Спрощена система оподаткування; звітність та багато іншого.

<- Назад до: Новини Інституту