Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

Інноваційна діяльність: знехтувати не можна враховувати!

Чи продуктивно працює наша економіка? Як виживають підприємства в сучасних умовах, чи мають вони перспективи подальшого розвитку? Хто, а головне, що повинен робити для забезпечення стабільності і послідовного збільшення доходів підприємств і заробітних плат їхніх співробітників? Ці питання стали для нас новою суб’єктивною реальністю, яка випереджає об’єктивні темпи економічного розвитку на 5-10 років.

В умовах сучасної економіки проблеми інноваційної діяльності, точніше її відсутності, стосуються 85 % підприємств. Сьогодні інноваційна діяльність з академічної, концептуально-теоретичної дисципліни, якою вона була 10 років тому, перетворюється в модель нового сучасного мислення молодих фахівців, яких хочуть бачити розвинені підприємства сьогодні, а не в далеких туманних перспективах.

Основою інноваційної діяльності, доступної для наших підприємств як за часом реалізації, так і за вартістю, яка може дати вагомий результат вже сьогодні або завтра, є «дифузія інновацій» – нове застосування вже існуючих матеріалів, технологій, процесів у нових продуктах, послугах або на нових виробничих базах. Адже проблемою української економіки є не відсутність якісно нових «інноваційних» товарів, а відсутність товарів вітчизняного виробництва як таких з домінуванням на ринку товарів імпортного виробництва із завищеними цінами і, часто, відсутністю необхідної якості. Причина цього – застосування дешевих матеріалів і комплектуючих для їх виробництва, які не відповідають ніяким ГОСТам і нормам безпеки з експлуатації.

Управління інноваційною діяльністю – це управління наукою сьогоднішнього і майбутнього, а інноваційна модель управління економікою – новий напрям у розвитку концептуальних засад та практичному застосуванні «новацій» знань в управлінні, маркетингу, просуванні, виробництві та створенні нових і модифікованих продуктів та послуг. Вона включає комплексне бачення розвитку підприємства, його місію, завдання, цілі і реальні доступні шляхи їх досягнення. Це нова філософія управління, яка стосується кожного співробітника: від власника і керівника підприємства до співробітників середньої ланки й окремих виконавців.

Нову комплексну магістерську програму навчання «Управління інноваційною діяльністю» пропонує Інститут післядипломної освіти Університету «КРОК». Програма включає системне вивчення концептуальних і практичних засад застосування моделі інноваційного розвитку в умовах сучасної української економіки. Ця програма дає актуальні базові знання і широкі практичні перспективи, як ніколи затребувані вітчизняною економікою, адже вже сьогодні потрібні фахівці, які володіють основами інноваційного менеджменту та управління проектами із впровадження інновацій, володіють основами стратегічного і тактичного управління, здатні диференціювати, діагностувати і керувати змінами в сучасній динамічною ринковому середовищі. 

Кириченко О.С.

К.е.н. доцент кафедри управлінських технологій
 Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти
Університету економіки та права «КРОК» 

Читайте в наступних публікаціях:
«Ланцюжок інновацій» – кластерний шлях розвитку сучасної економіки.
Сучасні підходи до інноваційного розвитку.
Програма імпортозаміщення: як застосувати на практиці?