Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

ТОР-10 книг для підготовки до фахового вступного випробування зі спеціалізації «Управління проектами»

Спеціально для Вас ми визначили 10 найбільш корисних книг для підготовки до фахового вступного випробування для здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація «Управління проектами»).

1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА.: пер. с англ. / Эрик Верзух. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 480 с.: ил. – Парал. тит. англ.

2. Данченко О.Б. Робочий зошит з дисципліни «Управління проектами» / О.Б. Данченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 27 с.

3. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВоК) [Чинний від 2008-01-01]. Project Management Institute, 2008. – 463 c. (Американський національний стандарт).

4. Словник-довідник з питань управління проектами / [під ред. С.Д. Бушуєва]. Українська асоціація управління проектами. – К.: Видавничий дім «Деловая Украина», 2001. – 640 с.
5. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – [2-ге вид.]. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.

6. Тернер Дж. Руководство по проектно-ориентированному управлению [Текст] / Дж. Родни Тернер. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.

7. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография / [Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х.]. – К.: 2011. – 263 с.

8. Управління проектами та програмами: підручник / [Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Казарєзов А.Я., Кошкін К.В.]. – Миколаїв: в-во Туробариос, 2010. – 352 с.

9. Чимшир В.И. Проект как система [Монография] / В.И. Чимшир, П.А. Тесленко. – Одесса: Институт креативных технологий, 2011. – 159 с.

10. Шаров О.І. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Частина 1. «Планування проектів у MS Project». Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О.І. Шаров, В.В. Морозов, О.Б. Данченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 167 с.

Бажаємо успіху у підготовці!
Програма вступного випробування