Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

ТОР-10 книг для підготовки до фахового вступного випробування зі спеціалізації «Бізнес-адміністрування»

Спеціально для Вас ми визначили 10 найбільш корисних книг для підготовки до фахового вступного випробування для здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація «Бізнес-адміністрування»).

1. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с англ. под науч. ред. А.Г. Сеферяна. – СПб: Питер, 2007. – 384 с.

2. Білоус Т.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник / Т.В. Білоус. – Атіка, 2009. – 160 с.

3. Друкер П. Энциклопедия менеджмента / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 432 с.

4. Менеджмент процессов / Под ред. Й. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Кугелера, М. Роземанна. – М.: Эксмо, 2007. – 384 с.

5. Менеджмент: Стратегии, с которыми побеждают / Состав. А. Мальцева. – К.: Издательский дом «Максимум», 2006. – 315 с.

6. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – 3-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 672 с.

7. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография // Ярошенко Ф.А. Бушуев С.Д., Танака Х. – К.: 2011. – 263 с.

8. Управління проектами та програмами: підручник / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, А.Я. Казарєзов, К.В. Кошкін. – Миколаїв: в-во Торубариос, 2010. – 352 с.

9. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВоК) – Project Management Institute, 2008. – 389 с. – (Американський національний стандарт).

10. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. – К., Видавництво «Кондор», 2009. – 220 с.

Бажаємо успіху у підготовці!
Програма вступного випробування