Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

ТОР-10 книг для підготовки до фахового вступного випробування зі спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю»

Спеціально для Вас ми визначили 10 найбільш корисних книг для підготовки до фахового вступного випробування для здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю»).

1. Аналіз ділових ситуацій. Збірник ситуаційних вправ / С.І. Бай, Н.В. Батурин, Н.О. Держак та ін. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 352 с.


2. Гуменник В.І. Менеджмент організації: навчальний посібник / В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак, О.С. Кондур. – К.: Знання, 2012. – 503 с. – (Вища освіта ХХІ століття)


3. Дафт Р.Л. Менеджмент: учебник / Р.Л. Дафт; пер. с англ. В.Кузин. – 10-е изд. – СПб: Питер, 2014. – 656 с.: ил. – (Серия «Классика МВА»)


4. Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 356 с.


5. Карпенко С.В. Основы современного управления: МВА & IT Concept: Учебное пособие / С.В. Карпенко, А.Г. Корченко. – К.: НВП «Интерсервис», 2010. – 352 с. – (Менеджмент, Бизнес, Информация)

6. Коваль З.О. Менеджмент персоналу: навчальний посібник / З.О. Коваль. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 452 с.


7. Корпоративний менеджмент: Справочник для профессионалов / Под ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2003. – 1077 с.

8. Куриляк В.Є. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник / В.Є. Куриляк. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 268 с.

9. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем: Посібник / Т. Лемберт. – К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. – 303 с.

10. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін [и др.]. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 196 с.

Бажаємо успіху у підготовці!
Програма вступного випробування