Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

NEW! КУРС ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ

Опубликовано: 24.05.2021 в 17:06

Автор:

Категории: Без категорії

«ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ ДО АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ: РОЛЬ ВИКЛАДАЧІВ»

Шановні Колеги, вітаємо!

Дякуємо за прагнення употужнювати якість вищої освіти в Україні!

Переконані, що разом ми досягнемо кращих результатів. Саме тому пропонуємо разом опанувати курс “ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ ДО АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ”.


Курс складається з двох модулів:

– модуль 1 “Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль ВИКЛАДАЧІВ”

– модуль 2 “Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль ГАРАНТІВ”

Тривалість курсу – 2 тижні

1-й модуль:

початок – 25 травня 2021 року, завершення – 31 травня 2021 року

2-й модуль:

початок – 1 червня 2021 року, завершення – 7 червня 2021 року

Загальний обсяг – 2 кредити ЄКТС (60 академічних годин)

! Ви можете обрати будь-який ОДИН або ОБИДВА модулі !

Я К А Т Е М А Т И К А К У Р С У?

Модуль 1 (роль ВИКЛАДАЧІВ)

– Сучасна якісна вища освіта: портрет адекватного викладача

– Акредитація освітніх програм як зовнішнє забезпечення якості вищої освіти

– Оцінювання успішних практик дотримання академічної доброчесності в

акредитаційних процедурах

– Програмні результатів навчання: освітні стандарти, освітні програми, силабуси

– Формування культури якості освіти: чи усе залежить від викладачів?

Модуль 2 (роль ГАРАНТІВ)

– Гарант освітньої програми: статус, права, обов’язки

– Процедура акредитації освітньої програми: що має робити гарант

– Оцінювання системи підкритеріїв критеріїв акредитації освітніх програм за чинниками важливості та фаховості (практикум)

– Розробка, оприлюднення, запровадження та модернізація освітніх програм: взаємодія гаранта з внутрішніми та зовнішніми стейголдерами

– Історії успіху гарантів освітніх програм та європейський досвід акредитацій

ЧИ БУДЕ ДОКУМЕНТ?


! Успішне проходження КОЖНОГО МОДУЛЯ курсу підтверджується отриманням СВІДОЦТВА про підвищення кваліфікації, зразок котрого відповідає вимогам чинного законодавства щодо інституційної форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО.

! Курс вважається успішно пройденим за умови дотримання таких правил, як-от:

– відвідати не менше 80% занять;

– виконати коротке завдання для самостійної роботи (по 1 завданню у кожному модулі);

– скласти підсумковий тест (по 5 питань до кожного модуля).

Для РЕЄСТРАЦІЇ клацніть на посилання https://cutt.ly/Ab0PhJ3

або скористайтеся QR-кодом


ЯКА ВАРТІСТЬ?

Якщо Вашим основним місцем роботи є ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» – Ви маєте право на БЕЗОПЛАТНУ участь у курсі.


ВАРІАНТИ ВАРТОСТІ


ОДНОГО модуля:

– 350 (триста п’ятдесят) гривень за курс для працівників, які працюють в Університеті «КРОК» за суміщенням або за сумісництвом;

– 450 (чотириста п’ятдесят) гривень за курс для сторонніх осіб.

ОБОХ модулів:

– 600 (шістсот) гривень за курс для працівників, які працюють в Університеті «КРОК» за суміщенням або за сумісництвом;
– 800 (вісімсот) гривень за курс для сторонніх осіб.

Якщо маєте додаткові питання – пишіть на адресу [email protected]

Віримо у наш спільний успіх! Команда ННІМОД